Fanorna vajade i vinden, ropen skallade. 1 maj kom med löften om vår och valrörelse, och vi samlades och tågade tillsammans mot Norra Bantorget.

Socialdemokraterna presenterade under dagen sitt första större vallöfte. Partiet avser att permanenta den på grund av pandemin tillfälligt förstärkta a-kassan, en fråga som varit viktig för samtliga LO-förbund.

Kristersson var fort ute och kommenterade förslaget. Socialdemokraterna satsar på bidrag, medan Moderaterna satsar på arbete. Jo, man har hört den förut.

Dags att sänka chefernas löner?

Det är en skröna att arbetare blir lata av en hög a-kassa, driven av borgerliga politiker som aldrig gjort ett hederligt handtag i sina liv.

Signalen från de borgerliga är att du ska klara dig själv, medan företag som drabbas av kriser självklart ska få del utav våra skattepengar.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Jag önskar att fler av dem fick ta steget ut i den riktiga världen och känna på hur det känns att bli uppsagd på grund av arbetsbrist.

Signalen från de borgerliga är att du ska klara dig själv, medan företag som drabbas av kriser självklart ska få del utav våra skattepengar.

Det är konstigt det där, hur vissa grupper inte blir slöa av pengar, medan arbetare alltid blir mer motiverade av sämre villkor.

Det kanske är dags att vi testar att sänka lönerna bland näringslivstopparna för att se om produktiviteten kan tänkas öka även där.

En stöld från arbetarna

Det är dessutom en stöld som pågått under våra näsor de senaste 15 åren.

A-kassorna byggdes upp av fackförbunden och dess medlemmar, och det är våra sociala avgifter och medlemsavgifter som finansierar dem.

En del arbetsgivare gör allt som står i deras makt för att hindra oss i vårt fackliga uppdrag, samtidigt som inflationen skenar och reallönerna urholkas.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Att försöka sänka A-kassan, eller att låta bli att höja den, är därför inte annat än en stöld från oss alla som är med och betalar för försäkringen.

Svårsmält AD-dom

Häromdagen fick vi ett besked som var svårt att smälta. Arbetsdomstolen ogillade vår talan mot Hometec security om att tillämpa Installationsavtalet på arbetarna på företaget.

Tvisten handlade i grund och botten om huruvida det fanns arbetare på företaget över huvud taget.

Företaget hävdade nämligen att samtliga anställda på företaget var tjänstemän, trots att de installerar larm. En linje Arbetsdomstolen delade, då de menade att service och säljarbete var en större del av arbetet än montagearbetet.

De tog heller ingen hänsyn till att larmbranschen utvecklats ur annat installationsarbete i våra branscher och att vi organiserat larminstallatörer sedan larmen kom ut på marknaden.

På andra håll försöker företagen ensidigt välja det billigaste kollektivavtalet i branschen, snarare än det deras verksamhet hör hemma under.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Inflation och urholkade reallöner

Vi måste nu analysera vad domen betyder för oss och vad vi ska ha för strategi för larmsektorn framöver.

Vi ser även att vad vi kallar falska tjänstemän börjar få fäste i övriga installationsbranschen, där arbetstagare erbjuds tjänstemannatitel men inga nya arbetsuppgifter – vilket kan riskera att undergräva kollektivavtalet.

På andra håll försöker företagen ensidigt välja det billigaste kollektivavtalet i branschen, snarare än det deras verksamhet hör hemma under.

Jag fylls med kampanda och revanschlusta när jag tänker på det här. En del arbetsgivare gör allt som står i deras makt för att hindra oss i vårt fackliga uppdrag, samtidigt som inflationen skenar och reallönerna urholkas.

Låt oss påminnas om detta, nu när kollektivavtalen ska förhandlas nästa år.