Domstolen skriver att de kommit fram till att de arbetsmoment som avser säkerhetskonsultation, avtalsskrivande och utbildning är tjänstemannauppgifter, medan arbetet med montage och installation är arbetsuppgifter som typiskt sett faller under arbetaravtalet.

Samtidigt har domstolen kommit fram till att en större andel av de berörda arbetstagarnas arbetstid ägnas åt säkerhetskonsultation, avtalsskrivande och utbildning än åt montering och installation.

Har inte brutit mot avtalet

Därför anser domstolen att de berörda arbetstagarnas arbetsuppgifter huvudsakligen är att betraktas som tjänstemannabetonade, och därmed inte omfattas av Elektrikerförbundets larm- och säkerhetsteknikavtal.

Därmed har Hometec inte brutit mot Elektrikernas avtal, och förbundets talan ska därför avslås.

Två stämningar till

Ytterligare två stämningar från Elektrikerförbundet mot Verisures franschiseföretag ska avgöras av Arbetsdomstolen. De gäller MRO larm i Huddinge och Larmtec Patrol AB i Stenungsund.

Alla stämningar, inklusive den som nu avgjorts mellan Elektrikerförbundet och Hometec Security, handlar om avtalsbrott – att företagen visserligen har tecknat hängavtal med Elektrikerförbundet, men sedan inte tillämpar det, utan istället tillämpar Unionens tjänstemannaavtal.