Saken gäller kollektivavtalsbrott, gällande det hängavtal på Elektrikerförbundets Larm- och säkerhetsteknikavtal som tecknades mellan företaget och förbundet i februari 2021.

Precis som i ärendet med Hometec security är tvisten förskotts- kontra efterskottslön. Men i grund och botten handlar det om vilket avtal larmteknikerna på företaget ska gå under: Unionens tjänstemannaavtal, eller Elektrikerförbundets arbetareavtal.

Förbundet yrkar ett skadestånd på 150 000 kronor.