I Halmstad planeras det för årets verksamhet. VK 10:s styrgrupp har samlats. Nu, när pandemirestriktionerna har hävts går det åter att komma ut och träffa medlemmar.

Mats Andreasson, VU-ledamot i VK10, sitter som ordförande.

Det planeras för sådant som frisbee och innebandy, men även aktiviteter för kollektivavtalets dag, olika utbildningar, bilvägningar och skyddsronder på firmabilar. Det senare är tänkt att även erbjudas Byggnads och Målarnas medlemmar.  

Inbjuden gäst är förbundets andre vice ordförande, Pontus Boström. Han talar om förslagen om en ny organisation i förbundet. Dagens VK10 föreslås få ett nytt namn: avdelning 5, och även få ett nytt område där Varberg ska ingå.

Vi sitter i en rävsax kan jag tycka, för vad ska vi svara när de säger att ’jag får ju samma som du, det som står i avtalet’?

Roger Johansson, Assemblin Halmstad

”De säger att de sparar pengar”

Pontus Boström lyfter även frågan som är avgörande för förbundets fortlevnad: medlemsutvecklingen. Roger Johansson, Assemblin Halmstad, vittnar om hur det ser ut lokalt.

– De som inte är medlemmar säger att de ”sparar pengar”, och åker utomlands för de pengar vi andra lägger på medlemsavgiften. Men de gör ju inte heller något för att förbättra villkoren på arbetsplatsen, för det är det ju vi andra som gör, vi som betalar. Vi som är ”dumma”, vi gör ju det åt dem. Vi sitter i en rävsax kan jag tycka, för vad ska vi svara när de säger att ”jag får ju samma som du, det som står i avtalet”?

Det faktum att ett kollektivavtal gäller alla på arbetsplatsen, för att arbetsgivaren inte ska tjäna på att anställa icke-anslutna, kan komplicera medlemsrekryteringen, så det krävs andra åtgärder för att få fler att inse värdet med att organisera sig.

Roger Johansson

Roger Johansson

Roger Ivarsson

Roger Ivarsson

Förslag: Skilja på medlem och icke-medlem

Roger Ivarsson, Assemblin Falkenberg, menar att ett sätt är att göra större skillnad mellan medlem och icke medlem.

– Till exempel borde vi bara ge certifikat till medlemmar. Du borde inte få ditt certifikat om du inte är medlem.

Pontus Boström säger att han sympatiserar med tanken, men att det inte är något som förbundet själva kan besluta om.

– Problemet är att det är en avtalsfråga, som vi delar med arbetsgivarna.

Mats Andreasson

Mats Andreasson

Magnus Jeppesen

Magnus Jeppesen

Måste lösa frågan om medlemsavgiften

Magnus Jeppesen, som tidigare varit aktiv i IF Metall, säger att han blev positivt överraskad av innehållet i Elektrikerförbundets avtal.

– Till exempel så får du i installationsavtalet betalt när du går till läkaren på arbetstid, om du har remiss. Så tror jag inte det ser ut i många andra avtal. 

Det blir en lång diskussion om hur medlemsutvecklingen ska vändas, och mötet enas i att det krävs gemensamma ansträngningar – samt att frågan om medlemsavgiften måste komma till ett avgörande snart.

Frågan kan inte dras i långbänk hur länge som helst.

Lars-Uno Kroon

Lars-Uno Kroon

Jonas Lindgren

Jonas Lindgren

Johan Ramnemark

Johan Ramnemark