Vi vill ha en fast avgift, med ett tak på 500 kr i månaden. En trappa bör införas, där lärlingar börjar längst ner och sen klättrar man upp utifrån avtalets lönetrappa.

200 kr i månaden för en lärling, 300 kr i månaden för en förstaårsmontör, 400 kr för en andraårsmontör och 500 kr i månaden för en fullbetald.

Vi har länge ifrågasatt Elektrikerförbundets höga medlemsavgifter. Man får betala när man jobbar över, när man har jour eller när man inkasserar någon bonus eller liknande tillägg.

Elektrikerförbundet är lite som skattmasen, när man har ansträngt sig lite extra, slitit lite hårdare och gnott på, så tar förbundet sin sedvanliga andel.

Avgiften är den enskilt största frågan för de elektriker som vi möter i vår vardag och som inte vill vara medlemmar i förbundet.

Fackliga företrädare Elektrikerförbundet Östergötland

Med all respekt, vi är väl medvetna om fackets styrka och dess positiva inverkan för landets elektriker och övriga löntagare, men det motiverar inte förbundets höga avgifter.

Det är inte Elektrikerförbundet eller någon av dess ombudsmän som har svettat ihop aktuell övertidsersättning eller andra extrainkomster som skall in i hushållskassan.

Det är vi medlemmar och elektriker som kämpat på, slitit lite extra och därigenom förväntat sig en utdelning. Denna utdelning äts dock upp av både skatter, men också av fackavgiften.

För tre år sedan anordnade en av montörklubbarna i Norrköping ett medlemsmöte där ledningen från Elektrikerförbundet medverkade.

Ett löfte gavs att tillsätta en arbetsgrupp som skulle ta fram förändringar kring avgifterna.

Fasta låga avgifter måste införas på maximalt 500 kr per månad.

Fackliga företrädare Elektrikerförbundet Östergötland

Nu har det gått tre år och medlemsavgifterna har fortfarande inte förändrats. Som fackliga företrädare vid våra arbetsplatser kämpar vi varje dag med att övertyga elektriker att vara kvar som medlemmar eller att bli medlemmar.

Avgiften är den enskilt största frågan för de elektriker som vi möter i vår vardag och som inte vill vara medlemmar i förbundet.

Ska Elektrikerförbundet vara en kraft att räkna med i framtiden, så måste vi vända den negativa medlemsutvecklingen.

Medlemsavgifterna måste bli mer förutsägbara och transparenta. Fasta låga avgifter måste införas på maximalt 500 kr per månad.