När så förbundsmötet skulle behandla motionerna var stämningen i salen relativt lugn. Många ombud var uppe i talarstolen, men inga riktigt heta ordväxlingar skedde.

Till slut utmynnade debatten i att förbundsmötet beslöt enligt förbundsstyrelsens förslag: medlemsavgifterna ska utredas.

– Jag är nöjd över att arbetsgruppen nu kommer att få utreda det här i lugn och ro. För det hade kunnat få förödande konsekvenser om vi hade behövt införa en fast avgift redan nu. Den nya ledningen hade antagligen fått föreslå drastiska sparåtgärder i så fall, kommenterar Ulf Carlsson, förbundets avgående andre vice ordförande och tillägger:

– Vi är ju väl medvetna om att det diskuteras mycket om medlemsavgifterna ute på arbetsplatserna, men mycket handlar ju om att förklara vad medlemsavgifterna går till. Nu känns det jättebra att arbetsgruppen får fullfölja sitt uppdrag och återkomma med sina förslag.

Arbetsgruppens tidsplan:

  • Direktiv för arbetsgruppen: Utreda möjligheter och konsekvenser av både oförändrat avgiftssystem och nya typer av avgiftssystem.
  • Start FS 2018-02-22, fortlöpande rapportera på FS.
  • Delrapport Förbundsmötet 2018-05-27—29.
  • Första utkast på förslag höst CR 2018 (ev. remissrunda).
  • Vår CR 2019, beslut om avgiftssystem (om man beslutar om nytt avgiftssystem tas det med i budgetarbetet hösten 2019 för budget 2020 och kan då sjösättas tidigast 2020-01-01.)