Något som diskuteras flitig i förbundet just nu är medlemsavgiften, huruvida den ska sänkas eller ej.

Många medlemmar har skrivit motioner på temat, vilket har lett till att förbundsstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som ser över frågan, vilket är jättebra.

Men frågan är, om vi sänker fackavgiften, vad ska vi då ta bort från verksamheten?

Om vi sänker fackavgiften, vad ska vi då ta bort från verksamheten?

Claes Thim och Karl Löfvenberg

I Svenska Elektrikerförbundet har vi en solidarisk medlemsavgift på 1,9% (jobbar du på Installationsavtalet så betalar du en kontroll- och mätavgift på 0,5% också). Tjänar du 40 000 kr i månaden så betalar du mer än om du tjänar 15 000 kr.

På samma sätt som svenska skattesystemet är uppbyggt.

Ska vi sänka avgiften eller införa ett tak så kommer det per facto innebära ett inkomstbortfall för förbundet. Då måste vi dra ner på något annat eller höja golvet, det vill säga att de med lägst inkomst (oftast lärlingar) får betala mer. Enligt oss är det inte speciellt solidariskt att de som tjänar mest betalar minst.

Om vi ska ta bort något, ska de vara färre försäkringar eller att nästa gång du behöver hjälp av en ombudsman så kanske du blir placerad i telefonkö? Ett annat alternativ skulle kunna vara att börja tömma vår strejkkassa men det tror vi många förstår är oklokt i och med att vi har en motpart som kommer med rätt okloka avtalsförslag.

Vi tycker inte avgiften i sig är något problem, frågan är vad får vi ut av vår medlemsavgift?

Varje år så ökar våra löner med cirka 800 kr, tack vare att facket förhandlar fram det.

Ett annat alternativ skulle kunna vara att börja tömma vår strejkkassa men det tror vi många förstår är oklokt.

Claes Thim och Karl Löfvenberg

Vi nyttjar ett ackordssystem som gör att vi kan plocka ut bra mycket mer pengar varje månad och som leder till en löneökning i hela branschen (löneglidning), oavsett om du mäter på ackord eller ej.

Beordrar arbetsgivaren oss att jobba övertid så får vi extra bra betalt. Vi får faktiskt betalt när vi åker till jobbet, och det är de inte många som får. Detta är några exempel som hade varit omöjligt utan facklig organisering.

Arbetsgivare kan vara hur bra som helst, men handen på hjärtat – det är inte precis som att de kastar pengar på oss för att det är roligt, utan det är genom facklig styrka som leder till bra kollektivavtal.

Kollektivavtalen bygger på ett starkt kollektiv, så vill du ha bättre värde av ditt fackliga medlemskap, se till att kollegan blir medlem så vi blir många fler som är med och bidrar. Kanske engagera dig genom att bli fackligt förtroendevald på företaget.

Vill du betala lägre i fackavgift så är ett bra tips att avstå nästa års löneförhöjning eller strunta i att plocka ut ackordet. Vi själva vill plocka ut så mycket som möjligt av det vi är med och bidrar till.

Arbetsgivare kan vara hur bra som helst, men handen på hjärtat – det är inte precis som att de kastar pengar på oss för att det är roligt.

Claes Thim och Karl Löfvenberg

Glädjande nog så kommer alla fackliga medlemmar märka en sak vid deklarationen, det är nämligen så att vi nu får dra av fackavgiften på deklarationen – 25% ,och det är en del.

För er som varit med ett tag så vet ni att detta fanns förut men något som den borgerliga regeringen tog bort 2006 (trots att företagen fortsatt fått dra av sin medlemsavgift).

Tack vare facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna så finns detta igen, sedan 1:a juli 2018.

Claes Thim
Karl Löfvenberg