Denna veckas CR är egentligen 2020 års höst-CR som flyttats fram. Något som beror på den ihållande corona-pandemin.

Medlemsavgifterna för 2021 föreslås ligga kvar på samma nivå för de allra flesta, det vill säga 1,9 procent av bruttolönen, samt ytterligare 0,5 procent i kontrollavgift för de som går under Installationsavtalet.

Övriga medlemsavgifter föreslås justeras uppåt:

 • 715 kronor/månad (tidigare 700 kronor): Medlemmar som arbetar utanför Elektrikernas avtalsområde.
 • 545 kronor/månad (tidigare 535 kronor): Larmtekniker där inkasseringsavtal saknas.
 • 435 kronor/månad (tidigare 425 kronor): Studerande, sjuk, föräldraledig med avgiftsunderlag som överstiger lägsta lön för lärling 1-720 timmar.
 • 290 kronor/månad (samma som tidigare): Avser studier, sjuk, föräldraledig, grundläggande militär utbildning med avgiftsunderlag som inte överstiger lägsta månadslön för lärling 1-720 timmar.
  – Avser medlem anställd utomlands, med medlemskap i ett annat lands fackförening, men som vill kvarstå som medlem.
  – Avser arbetslös medlem.
  – Avser medlem på företag där avtalsteckning pågår.
  – Avser självpåtagen tjänstledighet längre än 3 månader, t ex för att bygga eget hus eller vid längre utomlandsvistelse. Överstiger tjänstledigheten 3 månader gäller reducerad avgift under hela tjänstledighetsperioden. Eventuell lön under tjänstledigheten får inte överstiga lägsta månadslön för lärling 1-720 timmar.
  – Pensionär född 1925 eller senare.
 • Avgiftsbefriad: Pensionär född före 1925.