Varför ger årets lönehöjning mindre kvar i plånboken?

Årets löneökningar förhandlades fram innan inflationen började stiga. 

En ökning med 2-3 procent per år gav då högre löner i förhållande till den inflation som var då. För att lönen inte ska minska i värde behöver löneökningarna öka med lika mycket som inflationen gör.  

Vad betyder det här för Elektrikermedlemmarnas löner?

Inflation betyder att priset för samma korg med varor i affären stiger över tiden.

En inflation på nio procent innebär att den som har en lön på runt 30 000 kronor behöver få något mer än 2 700 kronor i löneökning för att lönen inte ska minska i värde. 

Inflation på nio procent

Med en inflation på nio procent behöver lönerna höjas lika mycket som den för att det inte ska bli en reallönesänkning.

  • En lön på 22 000 behöver öka med minst 1 980 kronor för att du inte ska gå minus på grund av inflationen.
  • En lön på 30 000 behöver öka med minst 2 700 kronor för att du inte ska gå minus.
  • En lön på 35 000 behöver öka med minst 3 150 kronor för att du inte ska gå minus.
  • En lön på 40 000 behöver öka med minst 3 600 kronor för att du inte ska gå minus.
  • En lön på 45 000 behöver öka med minst 4 050 kronor för att du inte ska gå minus.

Det behövs alltså mer pengar än tidigare för att man ska kunna betala samma mängd räkningar.

Hur hänger lönen och inflationen ihop?

De är tätt sammanlänkande. När inflationen stiger minskar köpkraften från lönerna. Köpkraft betyder hushållens förmåga att köpa varor och tjänster. 

När priserna stiger kan man köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar. Pengarna minskar i värde ju högre inflationen är.

Varför stiger inflationen?

Främst beror det på att el, bensin, diesel och etanol blir dyrare. 

Samtidigt som inflationen väntas stiga ökar lönerna med mindre än 3 procent per år. Det leder till minskade reallöner.

Vad är reallön?

Det är skillnaden mellan din löneutveckling och inflationen. 

Det är alltså hur mycket av löneökningen som blir kvar i din plånbok när du har räknat bort inflationen. 

Nya löner ska förhandlas i avtalsrörelsen

Nästa år förhandlas löner för över två miljoner löntagare i Sverige.

Nu i höst kommer LO att bestämma om de ska gå samman med gemensamma krav, det kallas LO-samordning. Fack och arbetsgivare på respektive avtalsområde brukar formellt byta krav runt årsskiftet.

Den 31 mars löper de första kollektivavtalen ut. Industriavtalet brukar sätta det så kallade märket. Det betyder att industrins avtal blir ett riktmärke för övriga avtal på arbetsmarknaden.

Denna artikel har tidigare publicerats i Målarnas facktidning och Sekotidningen, som tillsammans med Elektrikern och sex andra tidningar ingår i LO mediehus.