Anledningen till att det tidigare varslet är återkallat är att blockaden om totalt arbetsnedläggelse är bruten. Detta då arbetsgivaren med påtryckningar fått förbundets medlemmar att återgå till arbetet.

”Förbundets medlemmar anställda vid Järfälla Energi AB har efter varslet på olika sätt utsatts för stora påtryckningar av bolaget. Medlemmarna har uppfattat dessa påtryckningar som ett led i att bolaget försökt förmå dem att lämna sitt fackförbund”, skriver Elektrikeförbundet i ett uttalande.

Medlemmarna har uppfattat dessa påtryckningar som ett led i att bolaget försökt förmå dem att lämna sitt fackförbund.

Elektrikerförbundet

Vägrar teckna kollektivavtal

Det var den 6 april som Elektrikerförbundet varslade om total arbetsnedläggelse och blockad vid Järfälla Energi AB. Stridsåtgärden trädde i kraft den 27 april.

Bakgrunden var att företaget vägrat tecknat kollektivavtal med förbundet.

Det nya varslet gäller nyanställningsblockad.

Vill hindra företaget från att nyanställa

Karolina Dahl är ansvarig ombudsman vid Elektrikerförbundet. Hon berättar att företaget har planer på att nyanställa.  

Hur fungerar den här blockaden rent praktiskt?

– Bland annat så får Arbetsförmedlingen instruktioner om att inte hänvisa sökande elektriker till det här företaget. Bryts blockaden utökar vi varslet.

De nya stridsåtgärderna träder i kraft 17 maj 2022.

Järfälla Energis VD svarar på kritiken här.