Det var den 6 april som Elektrikerförbundet varslade Järfälla Energi AB om arbetsnedläggelse och blockad.

Detta då företaget vägrar teckna kollektivavtal med förbundet. Sedan dess har Medlingsinstitutet varit inkopplat, utan att någon lösning nåtts.

Försöken att teckna kollektivavtal hade då pågått sedan januari i år.

Karolina Dahl är ansvarig ombudsman på Elektrikerförbundet, och hon beklagar att det inte gått att nå en lösning med företaget.

Karolina Dahl
Karolina Dahl, ombudsman i Stockholm.

– Vi vill säkerställa att våra medlemmar får de rättigheter de har rätt till enligt kollektivavtalet, säger hon, och tillägger att då företaget är utan kollektivavtal konkurrerar de inte på lika villkor som andra företag i branschen. 

Företaget är relativt nytt, startade 2020 och har solcells- och elbilladdningsinstallationer som verksamhet.

Stridsåtgärderna träder i kraft i morgon bitti, den 27 april klockan 05:00, om ingen lösning nåtts innan dess.