”Jag skulle vilja besvara påståendet i den senaste artikeln angående citatet om att Järfälla Energi skulle ha utsatt sina anställda för påtryckningar om att lämna fackförbundet.

Jag som arbetsgivare och VD har varit tydlig med att i Sverige innefattas alla medborgare av organisationsfrihet (föreningsfrihet).

Detta innebär att det är den enskilde individen, i detta fall vår arbetstagare, som har egenrätt att välja om hen vill vara fackligt ansluten eller ej. Något som jag som arbetsgivare INTE får påverka, samt då aldrig har påverkat, såklart.

Vid tillfällen då jag pratat med mina anställda som är SEF medlemmar och situationen som gör gällande dykt upp i diskussion har jag bett dem att ta det med SEF. Då jag vill att de själva bildar en egen uppfattning av SEF.

Att vi skulle ’utsatt medlemmarna för stora påtryckningar’ är en ren och skär lögn.

När jag nu har samtalat med de berörda angående faktumet att de valt att gå ur förbundet har de påtalat att bristerna som fick dem att lämna SEF, var att de kände sig förbisedda, dåligt kompenserade och inte alls villiga att strida mot sin arbetsgivare.”

Max Söderberg
Max Söderberg, VD för Järfälla Energi