Två stämningar från två olika fackförbund mot ett och samma el-företag har nått Arbetsdomstolen.

Elektrikerförbundet stämmer företaget för att deras medlem fått fel slutlön. Unionen stämmer företaget för att deras medlem utsatts för felaktig uppsägning.

Unionens stämning handlar om en montör som sades upp på grund av att han saknade el-utbildning – något som inte påkallades vid anställningen.

Montören sades upp 11 dagar efter anställningen

Montören anställdes på el-företaget i Malmö den 25 oktober 2021. Men blott elva dagar senare, den 5 november, får montören ett mejl från företaget om att han är uppsagd.

Personliga skäl anges som anledning – montören saknar nödvändig utbildning för anställningen i el-företaget.

Anställningen var ett nystartsjobb från Arbetsförmedlingen med en lön på 24 000 kronor i månaden.

Hade aldrig påstått sig vara elektriker

I Unionens stämning till Arbetsdomstolen framgår det att montören anställdes som montör inom styr-el för att utföra arbeten inom framdragning av kabel och inkoppling av komponenter med svagström.

Enligt montören själv har han aldrig påstått att han varit utbildad elektriker. Han har inte sökt arbete som elektriker och har över huvud taget inte fått en fråga om elektrikerutbildning i anställningsförfarandet, det har inte ens uttryckligen uppgetts vara meriterande.

Jag har försökt och försökt att få honom till förhandlingsbordet, men det har inte gått, och då måste vi stämma företaget.

Niklas Enström, ombudsman Elektrikerna

Han sökte arbete som kabel- och utrustningsinstallatör vilket han också uppgett till företaget i samband med anställningsprocessen.

Unionen yrkar att företaget betalar montören den lön han skulle ha haft fram till dess att visstidsanställningen enligt anställningsavtalet skulle ha avslutats, samt ett allmänt skadestånd till montören på 150 000 kronor.

Dessutom yrkas att företaget betalar skadestånd till förbundet på 30 000 kronor för brott mot LAS, samt ytterligare 30 000 kronor för brott mot MBL.

Elektriker fick för lite i slutlön

Elektrikerförbundets stämning är på ett betydligt lägre belopp. Den ursprungliga summan det tvistas om är 3 000 kronor, skadeståndet förbundet yrkar på är på 60 000 kronor.

Niklas Enström är den ombudsman som har haft Elektrikernas tvist med Malmö-företaget på sitt bord. Han berättar att deras medlem fick drygt 3000 kronor för lite i slutlön. Arbetsgivaren menar att det beror på att medlemmen gick hem i förtid.

Även om det är en liten summa, så är det vår medlem. Det måste gå rätt och riktigt till.

Niklas Enström, ombudsman Elektrikerna

– Men det är inget företaget kan styrka. Vi har haft fyra delgivningar till företaget om förhandling, men arbetsgivaren har inte dykt upp till dessa förhandlingar.

– Jag har försökt och försökt att få honom till förhandlingsbordet, men det har inte gått, och då måste vi stämma företaget. Hade företaget visat på ett underlag så hade vi kunnat nå fram till en förlikning. Jag har skrivit till honom att ”låt oss sätta oss ned och prata om det här, så vi kan lösa det här på ett bra sätt, så vi inte behöver dra det vidare, men han har inte svarat.

Den lilla summan kan nu bli stor för företaget.

– Det gällde 3000 kronor, som nu kanske blir 50 000 kronor för företaget. Även om det är en liten summa, så är det vår medlem. Det måste gå rätt och riktigt till.