Träget fackligt arbete lönar sig. Det är tydligt att det lönar sig. För nu har en långdragen tvist äntligen lösts.

När Elektrikerförbundet till slut fick till ett kollektivavtal med solcellsföretaget Svea Solar i februari 2020 trodde nog de flesta att nu skulle Elektrikernas avtal gälla för montörerna på företaget.

Så blev det som bekant inte. För sedan framkom det att företaget redan innan hade tecknat ett avtal med det ”gula” facket Tingvalla-Bro, och att det var det avtalet som skulle betecknas som ett ”förstahandsavtal”, och därmed tillämpas.

Är det förändringen av strejkrätten som är upphovet till att flera företag efter konflikt valt att inte tillämpa avtalen?

Anna Norling, redaktör Elektrikern

Sedan dess har en tvist mellan Elektrikerförbundet och Svea Solar pågått. Men i somras tog Elektrikerna initiativ till en annan lösning: samtal. Så parterna samtalade och samtalade ”säkert ett 50-tal träffar” enligt Elektrikerförbundets ombudsman Petter Johansson.

Och det gav resultat. Parterna enades och nu kommer montörerna på Svea Solar att gå under Elektrikerförbundets Installationsavtal. En facklig seger.

Beror det på ändrad strejkrätt?

Det här föranleder att vi tittar tillbaka på diskussionen som har förts gällande Elektrikerförbundets kollektivavtalstecknande och arbetsgivarnas tillämpande av avtalen.

Är det förändringen av strejkrätten som är upphovet till att flera företag, efter konflikt, den senaste tiden visserligen tecknat avtal med förbundet, men sedan valt att inte tillämpa avtalen?

När jag i somras intervjuade Elektrikerförbundets ordförande, Urban Pettersson, om frågan så sade han att det är fel premiss. Att få till ett kollektivavtal på ett företag och sedan få det att tillämpas kan vara krångligt och tufft – men så har det alltid varit för Elektrikerna.

Nu lutar jag åt att jag ger honom rätt. Att få till ett kollektivavtal i första led kan vara svårt, men det gäller att inte luta sig bakåt när det väl är i hamn.

Anna Norling, redaktör Elektrikern

– Vi har fått konflikta för att få kollektivavtal, och när vi har fått det så har vi fått kämpa igen för att det ska tillämpas. Men det har vi varit med om de senaste 15 åren till och från skulle jag säga. Så det är inget nytt. Och det har inget att göra med den nya lagstiftningen, utan det har att göra med arbetsgivarens vilja att tillämpa våra avtal. Och det är inte juridik utan arbetsgivarpolitik.

Lutar åt att ge honom rätt

Då funderade jag om det verkligen var så enkelt som Urban Pettersson påstod, att det inte handlar om förändrad lagstiftning, utan att det krävs träget fackligt arbete för att få arbetsgivarna att tillämpa avtalen, och att det alltid har gjort det.

Nu lutar jag åt att jag ger honom rätt. Att få till ett kollektivavtal i första led kan vara svårt, men det gäller att inte luta sig bakåt när det väl är i hamn. För sedan gäller det att säkerställa att avtalet tillämpas, och det finns väldigt många arbetsplatser där så inte sker fullt ut.

Då krävs träget fackligt arbete. Som samtal. Åtskilliga sådana. Det vill säga: fackligt arbete i praktiken.

Nytt läsarrekord – igen

P.S Du är inte ensam om att läsa Elektrikern. De senaste Orvesto-siffrorna visade ett nytt rekord. Nu når varje nummer av papperstidningen i genomsnitt 46 000 läsare.

Väldigt roliga siffror, tycker redaktionen. Vi vill fortsätta att locka till läsning, och för det behöver vi läsarnas hjälp.

Hör gärna av dig om tips och idéer om vad just du vill läsa i Elektrikern!