Martin Karlbom framför en stenvägg utomhus

– I en sådan här situation, där man står utan arbete, och där man blir utan pengar, då behöver man hjälp av facket, det är ju därför facket finns. Man ska inte behöva strida mot facket, men det är ju precis vad som hänt här, säger elektrikern Martin Karlbom.

Martin Karlbom hade arbetat på elfirman i Kalmar i drygt ett år när företaget kom på obestånd. I april 2021 kallades alla anställda till ett möte där de fick veta att företaget nu var under rekonstruktion.

– Vi fick veta att arbetet skulle fortgå som vanligt, och att vi fortsatt skulle få våra löner utbetalade. Skillnaden var att länsstyrelsen skulle betala majoriteten av lönen, vi skulle bara få en liten del betalt av företaget. 

Men företaget fortsatte gå dåligt, och i mitten av juni samma år kallades Martin Karlbom och sex andra anställda till ett möte på företagets kontor. Där fanns även representanter från deras fack: Elektrikerförbundet. 

Vi har försökt att nå ombudsmännen sedan i augusti. Via otaliga mejl och påringningar.

Martin Karlbom, elektriker

– Vi fick gå in en och en och skriva under att vi är uppsagda på grund av arbetsbrist. Vi fick samtidigt besked om att vi fick lämna på dagen.

Skulle anmäla efter uppsägningstiden

Efteråt samlade Elektrikerförbundets ombudsmän alla som var medlemmar för ett informationsmöte om vad som nu skulle gälla för dem.

– Vi får veta att vi är uppsagda, men att vi är anställda en månad till, då vi har en månads uppsägningstid. Den 16 juli, dagen efter det att vår uppsägningstid gått ut, först då skulle vi anmäla oss på Arbetsförmedlingen och till a-kassan. 

– Det är vad vi får veta gäller, och det är oerhört tydligt.

Något val fel – fick inga pengar

Men ett par veckor efter mötet om uppsägningen dimper det ned brev från Länsstyrelsen Östergötland i de uppsagdas brevlådor. De innehåller blanketter de ska fylla i för att få ut sin garantilön som denna gång är slutlönen.

Där står det att det krävs att de är arbetssökande för att få ut sin slutlön, Martin höjer på ögonbrynen men tänker att arbetssökande är de ju, bara inte anmälda som sådana ännu.

De uppsagda fyller i blanketterna, men några pengar får de aldrig. Det är nu de inser att något är fel. Väldigt fel. 

Vi har gång på gång mejlat och talat in meddelanden på deras röstsvar, utan någon återkoppling alls, förrän nu. I december.

Martin Karlbom, elektriker

– Vi tar kontakt med Länsstyrelsen som säger att enligt deras regler så krävs det att du ska anmäla dig arbetslös samma dag som du blir uppsagd, säger Martin Karlbom och fortsätter:

– Vi inser att facket har gett oss helt fel information, och det har drabbat oss hårt. Vi får inte ut de pengar vi har arbetat ihop.

Borde ha anmält sig direkt

I lagen om lönegaranti finns en paragraf om lönegaranti vid företagsrekonstruktion. Där står: ”Uppsägningslön för tid under vilken arbetstagaren inte utför arbete för annan och inte heller driver egen rörelse omfattas av garantin endast om arbetstagaren kan visa att han har anmält sig hos offentlig arbetsförmedling som arbetssökande”.

Enligt Länsstyrelsen innebär skrivningen att om en anställd blir uppsagd från ett företag som är under rekonstruktion och, som Martin Karlbom och hans kollegor, blir hemskickade samma dag med arbetsbefrielse under uppsägningstiden krävs det att den uppsagde genast anmäler sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen för att få alla dagar för uppsägningslönen utbetald.

Vi inser att facket har gett oss helt fel information, och det har drabbat oss hårt. Vi får inte ut de pengar vi har arbetat ihop.

Martin Karlbom, elektriker

– Regelverket om lönegaranti är tydligt, säger Marie Jonson vid Länsstyrelsen Östergötland och fortsätter:

– När det gäller uppsägningslön vid rekonstruktion måste den anställde för att kunna få uppsägningslön utbetalad vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen, från och med den dag man blir uppsagd. Är man inte inskriven på Arbetsförmedlingen ska rekonstruktören göra avdrag på uppsägningslönen för de dagar man inte uppfyller kravet.  

Fackets jurister håller inte med

Men enligt fackets jurister är det inte så enkelt.

– Vi utreder frågan, på uppdrag av Elektrikerförbundet, säger Henric Ask, jurist vid LO-TCO rättsskydd, och tillägger:

– Bland annat har det med EU-rätten att göra.

Även Martin Karlbom reagerar på Länsstyrelsens tolkning.

– I vårt fall har det aldrig varit någon annan tolkning än att man ska anmäla sig till Arbetsförmedlingen och A-kassan dagen efter uppsägningsmånaden gått ut. Det är den enda informationen vi erhållit, säger han och fortsätter:

– Vi har fortfarande inte fått någon information som egentligen motsäger det, mer än att Länsstyrelsen efter den månaden löpt ut påstått att vi skulle anmält oss till Arbetsförmedlingen samma dag som vi blev uppsagda. Av Elektrikerna har vi inte fått någon annan information än att det är anmälan till Arbetsförmedlingen och A-kassa första dagen efter uppsägningstiden löpt ut som gäller.

Man ska inte behöva strida mot facket, men det är ju precis vad som hänt här.

Martin Karlbom, elektriker

Upprörd på förbundets tystnad

Men det är inte bara den eventuellt felaktiga informationen som upprör Martin Karlbom. Minst lika upprörd är han över den obefintliga återkopplingen från förbundet.

– Vi har försökt att nå ombudsmännen sedan i augusti. Via otaliga mejl och påringningar. Vi har gång på gång mejlat och talat in meddelanden på deras röstsvar, utan någon återkoppling alls, förrän nu. I december, säger Martin Karlbom och tillägger:

– I en sådan här situation, där man står utan arbete, och där man blir utan pengar, då behöver man hjälp av facket, det är ju därför facket finns. Man ska inte behöva strida mot facket, men det är ju precis vad som hänt här.

Kan komma att kompensera medlemmarna

Nu har Martin Karlbom och hans tidigare kollegors ärende till slut hamnat hos förbundskontoret. Som klagomål på oriktig behandling av medlemsärende.

Petter Johansson är ombudsman på förbundskontoret och den som hanterar klagomålet.

– Jag vill inte föregå den utredning som just nu pågår. Men jag tycker att det är viktigt med transparens, och jag för en löpande dialog med de berörda medlemmarna.

Petter Johansson i halvfigur.
– .Vi tar på oss ett uppdrag att företräda medlemmarna, och har vi brustit i detta så kommer vi att göra allt i vår makt för att återupprätta ett skadat förtroende, säger Petter Johansson, ombudsman på förbundskontoret.

Skulle utredningen kunna leda till att de berörda medlemmarna får en ekonomisk kompensation?

– Ja, det skulle det kunna innebära. Vi tar på oss ett uppdrag att företräda medlemmarna, och har vi brustit i detta så kommer vi att göra allt i vår makt för att återupprätta ett skadat förtroende.

– Jag vill tillägga att vi i dessa ärenden kommer vara en lärande organisation och göra allt för att det inte ska inträffa igen.