Johnny Ekdahl lutar sig mot ett staket

– I praktiken räcker det med att om facket förhandlar enbart om en persons uppsägning, så får de andra 89 personerna vänta. Och det är ju helt orimligt, säger El-ettans ombudsman Johnny Ekdahl.

Johnny är en av de omkring 90 elektriker på Assemblin El Solna som sagts upp under det senaste årets jättevarsel, som tidningen har beskrivit som ett ”varselkaos”.

Han började arbeta på företaget i november 2012, och ska enligt avtalet ha fem månaders uppsägningstid. I november i fjol fick han besked om att han var en av dem som skulle beröras av det sista, stora varslet.

– I början av november hade företaget telefonmöten för alla berörda. Företaget informerade då om att 9 november var att betrakta som uppsägningsdatum. Men ingen fick något papper i handen, säger Johnny Ekdahl och fortsätter:

– Jag ska ju enligt avtalet ha fem månaders uppsägningstid, men först fick jag besked om att jag hade tre månaders uppsägningstid, som sedan ändrades till fyra månader. Men jag sa att detta är fortfarande fel.

Det sjuka är att de uppsagda som inte berörs av förhandlingarna inte heller får någon hjälp via TSL, så länge förhandlingar pågår.

Johnny Ekdahl, El-ettan

Och ärendet är fortfarande inte löst. För omkring 30 av de 90 som sagts upp på Assemblin Solna har förhandlingarna ännu inte slutförts.

Nu handlar det om turordningsbrott som facket menar att företaget gjort sig skyldigt till i samband med det stora varslet i Solna. 

Det här har lett till komplikationer. Bland annat gäller det trygghetsförsäkringen TSL, som den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan få ta del utav, och som innebär stöd och hjälp till ny anställning.

Så länge som förhandlingar pågår aktiveras nämligen inte försäkringen.

– Det sjuka är att de uppsagda som inte berörs av förhandlingarna inte heller får någon hjälp via TSL, så länge förhandlingar pågår, säger Johnny Ekdahl och tillägger:

– I praktiken räcker det med att om facket förhandlar enbart om en persons uppsägning, så får de andra 89 personerna vänta. Och det är ju helt orimligt.

Johnny Ekdahl framför en gul husfasad.

Jag har aldrig varit arbetslös tidigare, så den här omställningsförsäkringen där man får hjälp med jobbcoach, skriva cv och så vidare hade jag verkligen behövt.

Johnny Ekdahl, El-ettan

Nu har dock de uppsagda på Assemblin El Solna som inte berörs av förhandlingarna till slut fått möjlighet till hjälp av TSL, efter det att företaget gjort en ny anmälan.

Men de omkring 30 personer som blev uppsagda på ett felaktigt sätt, och där förhandlingar fortfarande pågår, kan fortfarande inte få hjälp av försäkringen.

För Johnnys del har uppsägningstiden redan löpt ut, och han söker nytt jobb, på egen hand. Hjälp från TSL får han inte så länge inte förhandlingarna om uppsägningarna på företaget är lösta.

– Jag har aldrig varit arbetslös tidigare, så den här omställningsförsäkringen där man får hjälp med jobbcoach, skriva cv och så vidare hade jag verkligen behövt.

Fredric Lundahl är den ombudsman från Elektrikerna som skött förhandlingarna med Assemblin om varslen i Solna. Han kommenterar ärendet så här:

– Kortfattat kan man säga att om man driver en LAS-tvist mot sitt företag när man blivit uppsagd på grund av arbetsbrist så aktiveras inte TSL förrän tvisten är löst. Det gäller oavsett om man blir uppsagd inom tiden för tvisten. På Assemblin driver vi ärenden om turordningsbrott, då företaget inte sagt upp i rätt turordning. De har sagt upp personer med kortare uppsägningstid efter de som har en längre uppsägningstid.

Först förlorar de jobbet och om arbetsgivaren gör något fel och en tvist uppstår så får de heller inte någon hjälp från TSL.

Fredric Lundahl, ombudsman Elektrikerna

– Vi har då upptäckt att det finns ett hål i TSL-försäkringen, som hindrar medlemmar att få hjälp om de driver ärenden som de har rätt till mot företaget. Man kan se det som att arbetstagare blir dubbelt bestraffade. Först förlorar de jobbet och om arbetsgivaren gör något fel och en tvist uppstår så får de heller inte någon hjälp från TSL. 

Johnny Ekdahl har i flera år varit försäkringsansvarig på El-ettan och vill passa på att lyfta en annan viktig fråga för medlemmarna att tänka på vid uppsägning.

Det gäller AGB, som är en försäkring man kan söka om man är 40 år eller äldre vid en uppsägning på grund av arbetsbrist. Den kan innebära mellan 30 000 – 50 000 kronor i en klumpsumma – men den måste den uppsagde själv ansöka om. 

Tack vare att Johnny letade rätt på kontaktuppgifter till så många uppsagda på Assemblin El Solna han kunde hitta, undvek åtminstone åtta personer att riskera att missa ersättningen från AGB som gällde dem.

– Försäkringen gäller ju alla, inte bara medlemmar, och som försäkringsansvarig ska jag informera alla på företaget. Tyvärr är det många som missar att de kan ha rätt till ersättning, även om de har lyckats få ett nytt jobb, säger Johnny Ekdahl och tillägger att anmälan är väldigt lätt att göra.

– Det enda som krävs är att den som ansöker fyller i sina kontaktuppgifter och var man har haft sin anställning. Resten fyller företaget i.

TSL – detta gäller

Den uppsagde kan få omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL om arbetsplatsen har ett kollektivavtal med ett LO-förbund. Omställningsstödet gäller för den uppsagde som:

  • Sägs upp på grund av arbetsbrist enligt LAS (Lag om anställningsskydd).
  • Är tillsvidareanställd.
  • Varit anställd i minst 12 månader sammanhängande innan sista anställningsdag vid ett eller flera företag som har omställningsförsäkring.
  • Har haft en anställning med arbetstid på minst 16 timmar i veckan i genomsnitt.

Den som blir uppsagd har rätt till stöd till och med 64 år och 11 månader. Den som blir uppsagd behöver inte vara med i facket för att få omställningsstöd.

Undantag

Den som blivit uppsagd kan inte få omställningsstöd om man samtidigt har en tvist med arbetsgivaren om uppsägningen.