Lagen om anställningstrygghet har bara funnits i drygt 40 år. Under åren har smärre förändringar gjorts.

Turordningsreglerna har också fått vidkännas några ändringar trots att arbetsmarknadens parter själva skött anpassningen av reglerna i lokala förhandlingar.

Tillbakagång till ”den gamla goda tiden”

Krav på förändringarna av turordningsreglerna har varit och är en ”ickefråga” som vissa politiker och politiska partier drivit – kanske på uppdrag av Svenskt Näringsliv, före detta SAF, som önskar en tillbakagång till ”Den gamla goda tiden” när arbetsgivaren bestämde allt. 

Vi äldre elektriker i El-ettans pensionärsklubb, Klubb 67, har arbetat på ”Den gamla goda tiden” och vet vad detta kan betyda. Vi känner oro för de förändringar av LAS som är på gång.

”Sist in – först ut” handlar om solidaritet

För elbranschens anställda i många små och medelstora företag kommer de nya undantagen som föreslås att innebära noll anställningstrygghet.

Att ställa rättmätiga krav på avtalade ersättningar och villkor samt en godtagbar arbetsmiljö med mera kan innebära uppsägning.

För oss äldre elektriker är ”sist in – först ut” en självklar regel som handlar om solidaritet i gruppen. Jobbet finns kvar men ett annat företag har fått det och behöver personal, och de företrädesvis yngre som blivit uppsagda är mest attraktiva på arbetsmarknaden.

Slipper betala lön under tvister

Med förslagen till förändringar av LAS kommer arbetsgivaren få tillbaka sin totala makt på arbetsplatsen som på ”Den gamla goda tiden”.

Gör han fel och sparkar anställda på personliga skäl slipper han dessutom utge lön under tiden tvisten avgörs. Grattis.

Kräver insatser

Vi medlemmar i Klubb 67 som äntligen, efter ett och ett halvt års pandemi, träffas på årsmöte för 2020 kräver och uppmanar alla Elektrikerförbundets medlemmar:

  • Att för det första: kämpa mot de föreslagna förändringarna av LAS.
  • Att för det andra: värva alla på arbetsplatsen att bli medlemmar i SEF för att stärkta kunna bekämpa arbetsgivarens försök att knäcka oss.

Vi kräver också:

  • Att vårt fackförbund, Elektrikerförbundet, gör allt i sin makt och på alla sätt arbetar för en fortsatt anställningstrygghet för medlemmarna.