Den som slitit ut sig i jobbet och är tvungen att gå i pension före 65 år måste idag betala med lägre pension resten av livet.

Det innebär att du som elektriker som har för ont i kroppen för att kunna arbeta blir tvungen att leva som fattigpensionär trots ett långt yrkesliv.

Det här är en företeelse vi som fackförbund inte kan acceptera och därför står vi bakom Socialdemokraternas budgetförslag som avser införa en trygghetspension.

Förslaget innebär att du som fyllt 60 år och genom kroppsligt förvärvsarbete slitit ut dig, inte ska behöva ta ut din pension för tidigt och därigenom behöva betala med en lägre pension.

Ålderdom på samma villkor

Förslaget innebär att du som fyllt 60 år och genom kroppsligt förvärvsarbete slitit ut dig, inte ska behöva ta ut din pension för tidigt och därigenom behöva betala med en lägre pension.

Trygghetspensionen ska täcka upp för din förlorade arbetsförmåga mot det arbete du idag arbetar med – i stället för att prövas mot hela arbetsmarknaden.

På så vis kan du som på äldre dagar slitit ut din kropp få möjlighet till en ålderdom på liknande villkor som andra i yrkesgrupper där man orkar arbeta tills ordinarie pensionsålder.

Just nu har dessvärre Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna lagt ett motförslag för att försöka fälla regeringens budget.

Röstas budgeten igenom i riksdagen innebär det en stor seger för vanliga arbetare. Arbetare som med sina kroppar bidragit till så mycket till det välfärdssamhälle framtida generationer kan och kommer skörda frukterna av.

Vill måla upp sig som arbetarnas förkämpar

Just nu har dessvärre Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna lagt ett motförslag för att försöka fälla regeringens budget och därmed trygghetspensionen.

Detta är partier som gärna vill måla upp sig själva som arbetarnas främsta kämpar – men nu ser vi återigen att de bortser från arbetarnas intressen i sina politiska förslag.

Det är tydligt vilka det är som kämpar för att vi arbetare skall få en värdig pension efter ett långt och slitsamt arbetsliv – och därför står vi som medlemmar i Svenska Elektrikerförbundet bakom regeringen i deras budgetförslag.

Alla våra medlemmar har rätt till en värdig pension efter långt arbetsliv.