En bild på Michael Bentin monterad invid en mobilskärm med Foras hemsida, omgiven av sedlar och pensionsbesked.

– Då visade det sig att det var flera som saknade pengar för just 2007, säger Michael Bentin.

Elektrikerförbundets försäkringsansvarige Michael Bentin berättar att det var i vintras som medlemmen hörde av sig om den saknade pensionsinbetalningen.

– Så långt tillbaka som 2007 kan inte jag se i systemen, jag kan bara se fem år bakåt i tiden. Jag bad jag honom skicka mig sina handlingar och bad samtidigt andra på samma företag titta om deras inbetalningar till extrapensionen stämde. Då visade det sig att det var flera som saknade pengar för just 2007.

Fel transaktionsnummer hos Fora

Michael Bentin kontaktade Fora och bad dem titta på ärendet.

– Till svar fick jag att ”oj, det här måste vi titta djupare på”.

Det dröjde ett tag innan Michael Bentin fick något svar, och svaret som kom var oväntat. Felet låg hos Fora.

”Orsaken till att de anställda inte fått sina premier överförda är att fel transaktionsnummer legat registrerat i lönetabellen”, meddelade Fora.

Något som i sin tur innebar att trots att arbetsgivarna betalat in rätt pensionsavsättningar sattes pengarna aldrig in på de anställdas pensionskonton.

– Fora var tacksamma över att vi hade uppmärksammat dem på detta, berättar Michel Bentin.

Lönesummor på 160 miljoner kronor

Kan det ha berört även andra branscher än elbranschen?

– Nej, vad jag förstår var det vid den här tidpunkten endast Elektrikerförbundet som hade ett extra pensionstillägg, så det berörde endast Elektrikerförbundets medlemmar.

Totalt handlade det om 404 anställda på såväl hiss-, larm- och elföretag som saknade extrapensionsavsättningen för 2007, på lönesummor på totalt 160 miljoner kronor.

De berörda fick in sina premier, samt schablonränta och schablonavkastning, på pensionskontona tidigare denna sommar.

– För var och en handlar det inte om så mycket pengar som inte registrerats rätt, men pensionen ska ju ofta ligga ett tag och förränta sig, så det kan bli mycket pengar i slutändan.

Viktigt att kontrollera att man får rätt inbetalning

Michael Bentin säger att han tycker att det är bra att medlemmarna nu har börjat uppmärksamma när det skett felaktigheter i pensionsinsättningarna.

– Man kan inte nog poängtera att varje medlem ska titta efter om de fått de inbetalningar de ska ha. Rätt ska vara rätt.

Fakta: Extrapensionen

  • Elektrikerna har sedan 2004 en extra avtalad tjänstepension på Installations- och Kraftverksavtalen. De extra pensionsavsättningarna har vuxit successivt sedan 2004 och stannade 2020 vid 1,5 procent.
  • Sedan 2004 ska det alltså vara två rader för varje arbetsgivare på pensionsbeskeden. Dels de sedvanliga avsättningarna för tjänstepensionen på 4,5 procent, dels de extra avsättningarna på (från år 2020) 1,5 procent.
  • Pensionsavsättningen på 4,5 procent gäller från det att den anställde fyller 25 år. De extra procenten gäller från första kronan från anställningsåret 2004. 
  • Övriga avtal har sedan den senaste avtalsrörelsen även de den extra avtalspensionen, och ska därmed även de ha två rader för varje arbetsgivare.