1. Byt namn på förbundet

Den ena handlar om att David Wikström vill att förbundet byter namn från Elektrikerna till SEF.

Förbundsstyrelsen yrkar att motionen avslås, bland annat med motiveringen att det 2018 genomfördes en utvärdering av varumärket Elektrikerna, där det konstaterades att varumärket är starkt och har en hög igenkänningsfaktor.

Dessutom upplever jag att vi inte representerar alla medlemmar när vi kallar oss Elektrikerna.

David Wikström, Vk1

David Wikström menar dock att det finns risk att förbundet sammanblandas med olika elfirmor.

– Bara för ett par veckor sedan så stod jag utanför en elgrossist, och då dök det upp en bil med loggan ”020-elektrikerna.se”. Du förstår problemet. Dessutom upplever jag att vi inte representerar alla medlemmar när vi kallar oss Elektrikerna. Till exempel larmtekniker, hissmontörer och mobilreparatörer kanske inte känner sig hemma hos oss. Vi måste ha en sammanhållning.

Motionen behandlades under torsdagen. Läs hur det gick här.

David Wikström
David Wikström

2. Gåvor till lojala medlemmar

I den andra motionen önskar David Wikström att förbundet ska premiera lojala medlemmar och införa en medlemsstege med gåvor baserat på hur länge medlemmen varit med i förbundet.

Förbundsstyrelsen besvarar motionen med motiveringen att en arbetsgrupp är tillsatt som jobbar med vad som kallas Medlemsresan.

”Arbetsgruppen har denna fråga på agendan och håller på att arbeta med ett förslag i motionens riktning”, skriver förbundsstyrelsen i sitt svar.

Jag tror att många av de här medlemmarna är stolta och bär upp förbundet.

David Wikström, Vk1

– Jag vill att vi visar att det är betydelsefullt att någon varit medlem under lång tid. Såsom företagen gör med sina lojala anställda, med guldklocka och sånt. Jag tror att många av de här medlemmarna är stolta och bär upp förbundet, både genom hur de pratar om förbundet på arbetsplatsen, men även gärna skulle bära en finare tröja eller liknande med förbundets logga på. Om man ska se praktiskt så är det ett bra sätt att marknadsföra förbundet.

Motionen behandlades under torsdagen. Läs hur det gick här.

Tre procent kvinnor

Ur rapportskörden går att läsa att förbundet tappat 560 aktiva medlemmar sedan årsskiftet. Nu är det totala medlemsantalet, inklusive pensionärer och studerandemedlemmar, 21 436 stycken.

Antalet kvinnliga medlemmar är uppe i 556 stycken, och är 3 procent av medlemskåren.