Det var förra våren som Jens Mårtensson satte sig ned och skrev sin allra första motion till Elektrikerförbundet.

Bakgrunden var att han ville kontrollera skrivningen i en motion från förbundsmötet 2018, där han själv deltagit som cr-ombud. Men det gick inte att ta del utav gamla motioner, och inte heller se hanteringen av motionerna.

– Jag gick in på riksdagens hemsida, och där fanns ett bra system. Alla motioner finns samlade, och även vad som hänt med dem efteråt.

Det ledde till att Jens själv författade en motion med innebörden att Elektrikerförbundet skulle införa en liknande motionsbank.

Vissa motioner återkommer ju väldigt ofta, som frågan om medlemsavgiften.

Jens Mårtensson

Förbundsstyrelsen gillade idén och det centrala representantskapet beslutade att bifalla Jens Mårtenssons motion.

Nu har motionsbanken blivit verklighet.

När medlemmar nu loggar in på Mina sidor så ligger Motionsbanken i registerfältet. Där går det att klicka sig in för att se de motioner som skickats in, verksamhetskretsens utlåtande, förbundsstyrelsens utlåtande och slutligen utfallet från Centrala Representantskapet.

Förbundets förste vice ordförande, Louise Olsson, är positiv till förändringen.

– Jag tror att detta kommer att underlätta dels för enskilda medlemmar som vill följa sin egen motion men också för medlemmar som vill skicka in en motion. Man kan se vilka motioner som redan varit uppe och med vilken motivering de avslagits och samtidigt få inspiration för hur man själv kan formulera sin egen motion, kommenterar Louise Olsson.

Louise Olsson
Louise Olsson, Elektrikernas förste vice ordförande

Även Jens Mårtensson lyfter att medlemmarna nu har en möjlighet att se motiveringarna till varför vissa motioner fått avslag.

– Vissa motioner återkommer ju väldigt ofta, som frågan om medlemsavgiften. Där har svaret från förbundsstyrelsen under de senaste centrala representantskapen blivit att en utredning pågår. Med motionsbanken underlättar det för medlemmarna att se vad svaret på liknande motioner blivit.

Jens Mårtensson uppmanar fler medlemmar att skriva motioner till de centrala representantskapen.  

– Vill man förändra något i förbundet så är motionsskrivande en bra lösning.

Jens Mårtensson

Ålder: 28 år

Bor: Umeå

Arbete: Eitech i Umeå

Fackliga uppdrag i urval: deltog 2016 i sitt första lokala representantskap. Därefter uppdrag som skyddsombud, CR-ombud och VU-ledamot för Vk28.  

Ett tecknat kuvert med ett brev i

Länk: Här kan du läsa mer om hur du skickar in en motion. Sidan har även ett formulär för att skicka in motioner online.

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock