Alexander Björnström, VK28, som författat motionen försvarade den, och fick stöd från flera håll, bland annat från Jonas Eriksson, ungdomsansvarig.

– Ombudsmännen har väldigt mycket makt i organisationen, och jag säger inte att det är fel, men jag konstaterar att det är så det är.

Rickard Eklund, VK31, yrkade också bifall till motionen.

Ryggtavlan på en person på ett möte. Personens tröja är röd och har ordet "Förtroendevald" tryckt i vita bokstäver.

CR-motioner att ha koll på

Lista

– Vi borde framhäva att det bör vara aktiva montörer som ska få sina röster hörda. Det borde vara fler från kollektivet som får möjlighet att påverka hur förbundet ska styras, sa han.

Karolina Dahl VK1, påminde om hur det hade gått när CR 2018 beslutade att frånta pensionärerna rösträtt och hur det betraktades som diskriminering och CR därför senare tvingades backa i frågan. Även frågan om ombudsmännens valbarhet till det centrala representantskapet kan betraktas som diskriminering av en grupp i förbundet, menade hon.

Vill vi verkligen se en utveckling där våra ombudsmän går till ett annat förbund, som Unionen?

Karolina Dahl

Dessutom lyfte hon risken med att särbehandla ombudsmännen på ett sådant sätt skulle kunna innebära att de byter förbund.

– Vill vi verkligen se en utveckling där våra ombudsmän går till ett annat förbund, som Unionen? Och sedan förväntas att representera våra rättigheter?, sa hon.

Med röstsiffrorna 48-16 beslutade CR att avslå motionen och lämna den till stadgegruppen inför Förbundsmötet 2022.

En bild på en hand som skriver på ett papper, med ett foto av Ninni Blom monterat över.

”Det var dags att lämna in den här motionen nu”

Nyheter

Även Ninni Bloms motion om att utöka de verkställande utskotten i verksamhetskretsarna röstades ned. Mötet beslutade med röstsiffrorna 54-10 att avslå motionen och att samtidigt lämna den till stadgegruppen inför Förbundsmötet 2022.

Motionen om att inte förnya den kollektiva juristförsäkringen som ingår i medlemsavgiften röstades också ned. Likväl som motionen om att avskaffa kontrollavgiften för dem som inte arbetar på ackord.