Angående svaret på min fråga om Demokrati, i Elektrikern nr 6 2018.

Per-Håkan Waern har utförligt svarat på hur processen kring frågan gällande beslutet om ”Demokratin” gick till, men utan att ge ett svar på min fråga:

Varför har man fråntagit pensionärerna rösträtten? Vad är anledningen till att man satt demokratin ur spel? Är det interna problem inom El-ettan, eftersom de gjorde ett ändringsyrkande från verksamhet till verksam?

För min egen del har ”Klubb 67”, pensionärsverksamheten inom El-ettan varit, och är, ett föredöme.

Kan det vara orsaken till El-ettans representants, Kjell Lindbergs, ändringsförslag? Per-Ola Nilsson, VK8, var tydligen den enda som yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag.

Tydligen hade han, som enda ledamot, tänkt på följderna beträffande El-ettans förslag. All heder åt VK8!

Två exempel:

Ronny Wenngren, en av våra mest skärpta medlemmar i förbundet, gick nyss i pension och har nu mist sin rösträtt. Regeringen tog vara på hans kunskaper och utsåg honom som expert vid utredningen om ”strejkrätten”, men som pensionär inom SEF tar man inte vara på hans kunskaper vad det gäller hans möjligheter att rösta.

Ett annat exempel berör inte det fackliga utan handlar om medlemskap. Vid våra medlemsmöten i IFK Göteborg har jag rösträtt utan att vara VERKSAM på fotbollsplanen.

Här gäller det, som i alla andra föreningar/klubbar, att värna om dess framtida verksamhet.

Per Håkan nämner att andra LO-förbund har gjort liknande förändringar för pensionärer. Vilka? De jag har kontaktat har inte gjort det.

Tycker fortfarande att förändringen är ”odemokratisk” och en skam för SEF. Samtidigt undrar jag varför INGEN representant, förutom VK8, reagerade vid §-behandlingen.