• Kjell Lindberg, VK1. Foto: Anna Norling

Under vårens förbundsmöte beslutades om att ändra förbundets stadgar på så sätt att pensionärer inte längre ska ha rösträtt under verksamhetskretsarnas valmöten.

Förslaget lades av VK1, och i talarstolen för att argumentera för förändringen stod Kjell Lindberg.

Vad är bakgrunden till förslaget?

– Vi förringar ju inte våra företrädare och deras företrädare som har kämpat för de avtal vi har i dag, men till största delen kommer kritiken från pensionerade före detta ombudsmän som det var väldigt länge sedan de var elektriker. Precis som våra studerandemedlemmar så har de yttrande- och förslagsrätt men i och med att de inte är verksamma i branschen så får de inte vara med och rösta.

LÄS ÄVEN: Debatt: ”Angående demokratin i förbundet”

Är det ett problem att de som inte jobbar har rösträtt?

– Ja, för att de kan ju påverka verksamheten som de inte är inne i.

Du känner att du hade förbundsmötet bakom dig i ert förslag?

– Ja, de röstade igenom det.

– Anledningen till förändringen är att pensionärer och studerande ska behandlas på samma sätt. Man får komma på mötena och yttra sig, göra sin röst hörd och komma med förslag, men man är inte röstberättigad, för man är inte aktiv medlem längre. I den bemärkelse att man är kvar i produktionen.

Hur gammal är du själv?

– 58 år och tio månader.

Fotnot: Läs även debatt sidan 28.

LÄS ÄVEN: Debatt: Lars-Erik Petterssons replik på svar från Per-Håkan Waern

Ordet ”verksamma” förs in i stadgarna

Under förbundsmötet i maj behandlades förbundets stadgar. Under ”Mom. 5 Valfrågor” var förbundsstyrelsens förslag följande ordalydelse:

”Samtliga medlemmar i verksamhetskretsen har närvaro-, röst-, förslag- och yttranderätt vid valmöten i den verksamhetskretsen medlemmen tillhör. Studerandemedlemmar har närvarorätt och yttranderätt men inte rösträtt.”

Från VK1 lades ett ändringsyrkande om att ”Samtliga medlemmar” ändras till ”Samtliga verksamma medlemmar”.

Detta beslut vann gehör hos majoriteten av ombuden och förbundsstyrelsen har att rätta sig efter detta beslut.

Anna Norling
anna.norling@mittmedia.se


LÄS MER PÅ ÄMNET:

→ Debatt: Lars-Erik Petterssons replik på svar från Per-Håkan Waern

→ Debatt: Morgan Bodin: ”Angående demokratin i förbundet”

→ Per-Håkan Waerns och förbundets svar på debattexten om pensionärers rösträtt

→ Debatt: Lars-Erik Pettersson: ”Är detta demokrati?”