• Per-Håkan Waern. Bild: Tomas Nyberg

2018-08-28

DEBATTREPLIK

Elektrikerförbundets 1:e vice ordförande Per-Håkan Waern svarar här på Lars-Erik Petterssons debattext angående pensionärers rösträtt i förbundet.
(Klicka här för att läsa debattinlägget som repliken besvarar)

Det är riktigt att beslut fattas att begränsa vilka som har rösträtt på verksamhetskretsarnas valmöten och att det avser pensionärer.

Förbundsstyrelsen hade i sitt förslag på nya stadgar inga begränsningar vad gäller rösträtten för medlemmar förutom studerandemedlemmar. När stadgarna behandlas på förbundsmötet så läggs förslag från verksamhetskrets 1 om att lägga till ordet ”verksamma” i anmärkning 1, utifrån argumentet att pensionärer inte ska har rösträtt och kunna påverka beslut som berör verksamma medlemmar.

Detta beslut vann gehör hos majoriteten av ombuden och förbundsstyrelsen har då att rätta sig efter detta beslut.

I tidigare processbeskrivning så fanns det verksamhetskretsar som hade andra, av CR godkända, valförfaranden med bland annat representantskapsmodell, där företrädare för klubbar hade rösträtten – så trots allt har det blivit mer tydligt att verksamma medlemmar har rösträtt.

Skulle texten ifrågasättas eller behöva tydliggöras så är det förbundsstyrelsen som tolkar vad innebörden betyder fram tills dess att annat beslut tas.

Det finns bland LO förbund olika sätt att hantera pensionärers rösträtt, från fullt inflytande, till att inte ha rösträtt alls, eller till och med att ha en helt egen organisation skild från förbundet där pensionärer kan engagera sig.

Protokollet från mötet publiceras inte offentligt i sin helhet på hemsidan, men kan göras tillgängligt för den som vill läsa detta så fort detta justerats av de valda justeringspersonerna.

Däremot kan man själv se alla beslut på vår hemsida via filmade inslag på nedanstående länk.

Beslutet kan ses i detta klipp på vår hemsida. Klippet är inspelat 2018-05-28 kl 16:48:30, och själva beslutet klubbas ca 10 minuter in i klippet: https://motion.easymeet.se/ondemand/player/?streamName=elekt2018


Förslag på ny stadgetext från förbundsstyrelsen till förbundsmötet

Mom. 5 Valfrågor

Verksamhetskretsen tillsätter ledamöter i valkretsens valberedning. Val av ombud till centrala representantskapet, förbundsmöte och verkställande utskott sker vid valmöten anordnade inom varje verksamhetskrets. Verksamhetskretsen kan besluta att valen ska ske på annat sätt efter godkännande av förbundsstyrelsen.

Val sker i enlighet med principerna i 19 §, mom 7. Valen ska ske senast sista februari tillträdesåret med undantag år före förbundsmöte då val av ombud till förbundsmötet ska ske senast 31 december året före förbundsmötet.

Nominering sker från medlem eller klubb till valkretsens valberedning.

I de fall verksamhetskrets, av förbundsmötet, centrala representantskapet eller förbundsstyrelsen fråntagits rätten att utse ledamöter i verkställande utskottet sker val och fyllnadsval till verkställande utskott på det sätt som anvisas av förbundsmötet, centrala representantskapet eller förbundsstyrelsen.

Anmärkning 1:

Samtliga medlemmar i verksamhetskretsen har närvaro-, röst-, förslag- och yttranderätt vid valmöten i den verksamhetskretsen medlemmen tillhör.

Studerandemedlemmar har närvarorätt och yttranderätt men inte rösträtt.

Anmärkning 2:

Demokratiska val får ske via brevröstning. Demokratiska val får ske genom elektronisk röstningssystem efter godkännande av förbundsstyrelsen.


Text ur det ej färdigjusterade protokollet från förbundsmötet

§ 22 Verksamhetskrets, Mom. 5 Valfrågor

Per-Håkan Waern, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till textförändringen.

I debatten deltog

Kjell Lindberg, VK 1

Per Ola Nilsson, VK8

Följande förslag förelåg

– Förbundsstyrelsens förslag.

– Kjell Lindberg, VK 1, ändringsyrkande i Anmärkning 1. ”Samtliga medlemmar” ändras till ”Samtliga verksamma medlemmar”.

– Per-Ola Nilsson, VK 8, bifallsyrkande till förbundsstyrelsens förslag.

Förbundsmötet beslutade

att bifalla Kjell Lindbergs ändringsförslag i Anmärkning 1 och i övrigt bifalla förbundsstyrelsens förslag.


Per-Håkan Waern,
Elektrikerförbundets 1:e vice ordförande

(Klicka här för att läsa debattinlägget som denna text svarar på)

 

Maila artikeln Skriv ut artikeln
Mer Åsikter

En spådom in i framtidens elektrikerbransch

KRÖNIKA ”Den som har förmåga att förutse framtiden är förmodligen den som bäst har förmågan att ändra sig när nya rön visar annorlunda fakta”, skriver Per Lawén. Ur högtalaren dunkar Phil Collins på trummorna i In the Air Tonight, och i ishockey-VM får Sverige däng av Sovjet med 1-13. På almanackan står det 1981.

Anna Norling: Vi måste täta glappet mellan stolarna

KRÖNIKA ”En önskan för denna nya mandatperiod vore att såväl politiker som tjänstemän såg dessa maskor, dessa glapp mellan stolarna. Och insåg att det handlar om människor. Människor som inte blir friskare av att fattiggöras”, skriver tidningens redaktör Anna Norling. ”Ingen ska ramla mellan stolarna”.

Jonas Wallin: ”Det var vi som gjorde det”

LEDARE ”När valresultatet då kom in, så var vi många som andades ut. Visst hade de gått framåt, men långt ifrån så mycket som alla trodde att de skulle göra. Och det var vi som hade gjort skillnad”, skriver förbundets ordförande Jonas Wallin. Det var kväll, den nionde september. Vallokalerna skulle stänga.

DEBATT: Varför är inte pensionärer välkomna på Elmässan?

Bild: Pixabay DEBATT (Kommentar från Easyfairs, som anordnar Elmässan i Kista, följer efter debattexten.) Med anledning av det senaste beslutet att pensionärer inte har rösträtt i avdelningarna, detsamma gäller nu också för BESÖK av Elmässan i Kista.

Ingemar E L Göransson: Om att förstå nuvarande politiska kaos

KRÖNIKA ”Vänstern i bred bemärkelse har aldrig i modern tid varit svagare än idag. Den viktigaste orsaken till detta är att socialdemokratin lämnat reformismen och flyttat till mitten”, skriver Ingemar E L Göransson. Det är inte så svårt att förstå varför alliansen gjort sitt som politiskt projekt. Förutsättningarna har helt enkelt ändrats.

Per Eklund: “Är företagarnas Rot-statistik trovärdig?”

KRÖNIKA ”Människor är positiva till avdraget. Det är otvivelaktigt. Men frågan som ingen ställt än är hur positiva de är i en jämförelse med andra statliga satsningar”, skriver Per Eklund. Mycket av debatten runt Rot har en ideologisk grund. Vänsterpartierna är tveksamma till Rot och vänsterpartiernas väljare är emot Rot i högre grad.

”Det ska vara lika lätt och givet för en kvinna att bli elektriker som för en man”

LEDARE ”Det ska vara lika lätt och givet för en kvinna att bli elektriker som för en man. Och ingen bög ska behöva dra sig för att söka sig till yrket för att han tror att han inte kommer att vara accepterad på arbetsplatsen”, skriver Elektrikerförbundets ordförande Jonas Wallin.

Lars-Erik Pettersson: ”Replik på svar från Per-Håkan Waern”

DEBATT Angående svaret på min fråga om Demokrati, i Elektrikern nr 6 2018.

Morgan Bodin: ”Angående demokratin i förbundet”

DEBATT Jag vill göra ett tillägg kring debatten om Demokrati och repliken från Per-Håkan Waern. Håller helt och hållet med Lars-Erik Petterssons frågor kring hanteringen om demokratin inom förbundet. Per-Håkans svar ger ingen bild över varför beslutet fattades.

DEBATT: ”Vi får inte ta för dåligt betalt”

DEBATT ”Det finns ju inga argument som håller om man säljer bristkompetens till priser som gör att vi sakta kväver oss själva. Det finns en positiv och en negativ spiral och vi väljer i vilken av dem vi skall vara”, skriver Mats Bjelkevik. Rekordvärme i 3 månader och nu börjar politiker prata om att man behöver en plan för extrema väderförhållanden.

”Valdebatt fyra år senare – inget har förändrats”

KRÖNIKA ”Käbbelkulturen gör att allt fler tappar respekten för politikerna – färre orkar lyssna och än mindre engagera sig”, skriver PO Bergström. 28 augusti 2014 skrev jag den här krönikan nedan under rubriken Käbbelkulturen.

Anna Norling: ”Det ska löna sig att arbeta”

KRÖNIKA ”De här ständiga kraven från högern att sänka bidragen för dem som har det sämst ställt passar precis in i mallen. För då går det samtidigt att sänka lönerna riktigt mycket, utan att bidragen blir högre än lönerna. Då lönar det sig helt plötsligt att arbeta”, skriver Elektrikerns redaktör Anna Norling. Det är tisdagskväll.

Claes Thim: ”Rikta ilskan åt rätt håll”

DEBATT ”Här menar jag att Sverigedemokraterna ljuger för våra medlemmar om vad de egentligen vill. Sverigedemokraterna säger sig värna svenska arbetare men har faktiskt röstat emot att ställa krav på villkor i nivå med kollektivavtal vid offentliga upphandlingar”, skriver Claes Thim. Claes heter jag och är installationselektriker samt aktiv i Svenska Elektrikerförbundet.

DEBATT: Välfärdssamhälle vs. skattesänkningar

DEBATT ”Ska välfärden fungera, måste det in skattepengar och när vi får fler barn och pensionärer behövs det mer skattepengar för att alla ska få ta del av välfärden”, skriver debattörerna. Eftersom medellivslängden ökar, vi blir äldre och äldre hela tiden samtidigt som barnafödandet också ökar, så kommer flera ta del av välfärden.

Nille Thorsell ”Rädsla gör oss till dårar”

KRÖNIKA ”Det dog fler människor i arbetsplatsolyckor 2017 än av gängskjutningar, men man hör inte många vara rädda för sina arbetsplatser. Rädslan spökar i våra hjärnor och slår ut all form av logiskt tänkande”, skriver Nille Thorsell. Rädsla gör oss till dårar som fokuserar på allvarliga, men relativt små hot och gör så vi missar de stora hoten.