• Per-Håkan Waern. Bild: Tomas Nyberg

2018-08-28

DEBATTREPLIK

Elektrikerförbundets 1:e vice ordförande Per-Håkan Waern svarar här på Lars-Erik Petterssons debattext angående pensionärers rösträtt i förbundet.
(Klicka här för att läsa debattinlägget som repliken besvarar)

Det är riktigt att beslut fattas att begränsa vilka som har rösträtt på verksamhetskretsarnas valmöten och att det avser pensionärer.

Förbundsstyrelsen hade i sitt förslag på nya stadgar inga begränsningar vad gäller rösträtten för medlemmar förutom studerandemedlemmar. När stadgarna behandlas på förbundsmötet så läggs förslag från verksamhetskrets 1 om att lägga till ordet ”verksamma” i anmärkning 1, utifrån argumentet att pensionärer inte ska har rösträtt och kunna påverka beslut som berör verksamma medlemmar.

Detta beslut vann gehör hos majoriteten av ombuden och förbundsstyrelsen har då att rätta sig efter detta beslut.

I tidigare processbeskrivning så fanns det verksamhetskretsar som hade andra, av CR godkända, valförfaranden med bland annat representantskapsmodell, där företrädare för klubbar hade rösträtten – så trots allt har det blivit mer tydligt att verksamma medlemmar har rösträtt.

Skulle texten ifrågasättas eller behöva tydliggöras så är det förbundsstyrelsen som tolkar vad innebörden betyder fram tills dess att annat beslut tas.

Det finns bland LO förbund olika sätt att hantera pensionärers rösträtt, från fullt inflytande, till att inte ha rösträtt alls, eller till och med att ha en helt egen organisation skild från förbundet där pensionärer kan engagera sig.

Protokollet från mötet publiceras inte offentligt i sin helhet på hemsidan, men kan göras tillgängligt för den som vill läsa detta så fort detta justerats av de valda justeringspersonerna.

Däremot kan man själv se alla beslut på vår hemsida via filmade inslag på nedanstående länk.

Beslutet kan ses i detta klipp på vår hemsida. Klippet är inspelat 2018-05-28 kl 16:48:30, och själva beslutet klubbas ca 10 minuter in i klippet: https://motion.easymeet.se/ondemand/player/?streamName=elekt2018


Förslag på ny stadgetext från förbundsstyrelsen till förbundsmötet

Mom. 5 Valfrågor

Verksamhetskretsen tillsätter ledamöter i valkretsens valberedning. Val av ombud till centrala representantskapet, förbundsmöte och verkställande utskott sker vid valmöten anordnade inom varje verksamhetskrets. Verksamhetskretsen kan besluta att valen ska ske på annat sätt efter godkännande av förbundsstyrelsen.

Val sker i enlighet med principerna i 19 §, mom 7. Valen ska ske senast sista februari tillträdesåret med undantag år före förbundsmöte då val av ombud till förbundsmötet ska ske senast 31 december året före förbundsmötet.

Nominering sker från medlem eller klubb till valkretsens valberedning.

I de fall verksamhetskrets, av förbundsmötet, centrala representantskapet eller förbundsstyrelsen fråntagits rätten att utse ledamöter i verkställande utskottet sker val och fyllnadsval till verkställande utskott på det sätt som anvisas av förbundsmötet, centrala representantskapet eller förbundsstyrelsen.

Anmärkning 1:

Samtliga medlemmar i verksamhetskretsen har närvaro-, röst-, förslag- och yttranderätt vid valmöten i den verksamhetskretsen medlemmen tillhör.

Studerandemedlemmar har närvarorätt och yttranderätt men inte rösträtt.

Anmärkning 2:

Demokratiska val får ske via brevröstning. Demokratiska val får ske genom elektronisk röstningssystem efter godkännande av förbundsstyrelsen.


Text ur det ej färdigjusterade protokollet från förbundsmötet

§ 22 Verksamhetskrets, Mom. 5 Valfrågor

Per-Håkan Waern, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till textförändringen.

I debatten deltog

Kjell Lindberg, VK 1

Per Ola Nilsson, VK8

Följande förslag förelåg

– Förbundsstyrelsens förslag.

– Kjell Lindberg, VK 1, ändringsyrkande i Anmärkning 1. ”Samtliga medlemmar” ändras till ”Samtliga verksamma medlemmar”.

– Per-Ola Nilsson, VK 8, bifallsyrkande till förbundsstyrelsens förslag.

Förbundsmötet beslutade

att bifalla Kjell Lindbergs ändringsförslag i Anmärkning 1 och i övrigt bifalla förbundsstyrelsens förslag.


Per-Håkan Waern,
Elektrikerförbundets 1:e vice ordförande

(Klicka här för att läsa debattinlägget som denna text svarar på)

 

Maila artikeln Skriv ut artikeln
Mer Åsikter

Johannes Klenell: ”Är samtalsaktivism den nya skrikdebatten?”

KULTURKRÖNIKA ”Det att den ena parten febrilt vill mötas samtidigt som den andra parten stannar i sin extrema hållning. Det gör att den som har ambitionen att mötas sakta men säkert tappar kompassen i sin resa mot vad den tror är halva vägen”, skriver Johannes Klenell.

Jonas Wallin: ”Det vi byggt har börjat krackelera”

LEDARE ”Socialdemokraterna får en kraftig hemläxa! Alla ska med, alla ska delta och det är det samhälle som gör medlemmarna tryggare och lyckligare som ska vara den framtida visionen”, skriver förbundsordförande Jonas Wallin. I en undersökning som presenterades nyligen återfinns Sverige på sjunde plats över världens lyckligaste människor.

Per Eklund: ”Viktigt att lyssna på medlemmarna”

KRÖNIKA ”Att medlemmar får möjlighet till information och möjlighet att uttrycka sin åsikt är oerhört viktigt oavsett vilket fackförbund det gäller. Ännu viktigare är att ansvariga lyssnar på de enskildas synpunkter”, skriver Elektrikerns tidigare redaktör Per Eklund.

Anna Norling: ”Ducka inte – debatten handlar faktiskt om er”

KRÖNIKA ”De som hånar feminism och genusvetenskap ena dagen, har ingen trovärdighet när de andra dagen rasar mot enskilda mäns misshandel av kvinnor. Det är en föråldrad attityd som borde ha grävts ned för länge, länge sedan”, skriver Elektrikerns redaktör Anna Norling.

”Agnes” av Dylan Färemark – Del 6

KULTUR Del 6 Pennalism Här är den sjätte delen av Dylan Färemarks prisbelönta novell Agnes, som publiceras som följetong i Tidningen Elektrikern.

Debatt: ”Las måste vara en lag värd namnet”

DEBATT ”Där är det mycket viktigt att ha en skyddslagstiftning som är värd namnet, och som inte urholkas av AD och en del politiker”, skriver Christian Kutzner. Efter att ha jobbat i närmare 30 år som ombudsman i Hotell och restaurangfacket, även om jag sedan 2016 varit pensionär, har jag en hel del erfarenhet av tillämpandet av LAS.

Johannes Klenell: ”Därför förespråkar den ekonomiska eliten brexit”

KULTURKRÖNIKA ”Brexit handlar alltså inte enbart om ett folkligt missnöje mot en överstatlig elit. Den ekonomiska eliten kan också ha en hel del att vinna på att vara brexitförespråkare”, skriver Johannes Klenell. Så här i brexittider har fokus i svensk debatt främst legat i förklaringsmodeller som handlat om de besvikna väljarnas protest mot EU:s överstatlighet.

Jonas Eriksson: ”Fackföreningsrörelsen – folkrörelse eller försäkringsbolag?”

DEBATT ”Fackföreningar uppfattas idag mer som försäkringsbolag än demokratiska organisationer som driver sina medlemmars frågor”, skriver Elektrikerförbundets centrals ungdomsansvarige Jonas Eriksson. Sverige har mycket att vara stolta över. I år, 2019, firar vi att det var 100 år sedan vi tog ett av de första stegen till att bli ett demokratiskt styrt land.

”AGNES” AV DYLAN FÄREMARK – DEL 5

KULTUR Del 5 Joseph Brodsky Här är den femte delen av Dylan Färemarks prisbelönta novell Agnes, som publiceras som följetong i Tidningen Elektrikern.

Sofie Eriksson: ”Mannen framför mig vågar inte skaffa barn”

KRÖNIKA ”Föreställ dig känslan. Att hela din närvaro ifrågasätts dagligen. Att arbeta hårt med kroppen och ändå ses som en belastning. Att inte våga skaffa barn för att du är så orolig att en liten och skör människa skulle behandlas lika vidrigt som du själv”, skriver Sofie Eriksson. Nej, jag vågar inte skaffa barn. Inte så som det ser ut nu.

”Människor med fysiskt tunga arbeten ska inte bli förlorare”

LEDARE ”Innan pensionsåldern höjs borde man ha säkrat så att arbetsmiljön är så bra att man kan arbeta längre än idag. Det kanske vore på sin plats att sänka den dagliga arbetstiden, korta arbetsveckan eller förlänga semestern”, skriver förbundsordförande Jonas Wallin. Nuvarande pensionssystem infördes 1999. Det föregicks av ett stort remissarbete.

Kurt Junesjö: ”Jag hoppas LO-förbunden tar sitt förnuft till fånga”

REPLIK ”När Erland Olauson säger att rättsläget är oförändrat talar han tyvärr mot bättre vetande”, skriver Kurt Junesjö. Erland Olausons bemötande av mina åsikter om förslaget till inskränkningar i strejkrätten är anmärkningsvärt. För han bemöter mig bara med ett enda argument, en dom som kom redan 1989, Britanniadomen.

Josefine Larsson: ”Vart har respekten tagit vägen?”

KRÖNIKA ”Hade jag inte velat bli smutsig under mina naglar hade jag ju valt ett annat yrke. Och så vitt jag vet så finns det faktiskt män som inte vill få smuts under sina naglar också. Men skulle en man någonsin få den frågan? Jag tror inte det”, skriver Josefine Larsson. För snart nio år sedan valde jag att bli elektriker.

Johannes Klenell: ”Personligen avskyr jag cynismen”

KRÖNIKA ”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något sa parollen under flyktingkrisen. Ändå sitter man där, med sitt morgonkaffe och känner sig otillräcklig inför att världen går under”, skriver Johannes Klenell. Jag är i grunden optimist. Det är inte en lätt grundinställning att ha i dag. Världen krymper. Vi dränks i bilder av plågade människor.

DEBATT: ”Avreglerad elmarknad – Det har inte blivit bättre”

DEBATT ”Istället för utveckling av tillverkning och anläggningar blev det utsugning, övervinster, oligopol, monopol och dåliga affärer med sämre standard på anläggningar som resultat”, skriver debattörerna.