• Per-Håkan Waern. Bild: Tomas Nyberg

2018-08-28

DEBATTREPLIK

Elektrikerförbundets 1:e vice ordförande Per-Håkan Waern svarar här på Lars-Erik Petterssons debattext angående pensionärers rösträtt i förbundet.
(Klicka här för att läsa debattinlägget som repliken besvarar)

Det är riktigt att beslut fattas att begränsa vilka som har rösträtt på verksamhetskretsarnas valmöten och att det avser pensionärer.

Förbundsstyrelsen hade i sitt förslag på nya stadgar inga begränsningar vad gäller rösträtten för medlemmar förutom studerandemedlemmar. När stadgarna behandlas på förbundsmötet så läggs förslag från verksamhetskrets 1 om att lägga till ordet ”verksamma” i anmärkning 1, utifrån argumentet att pensionärer inte ska har rösträtt och kunna påverka beslut som berör verksamma medlemmar.

Detta beslut vann gehör hos majoriteten av ombuden och förbundsstyrelsen har då att rätta sig efter detta beslut.

I tidigare processbeskrivning så fanns det verksamhetskretsar som hade andra, av CR godkända, valförfaranden med bland annat representantskapsmodell, där företrädare för klubbar hade rösträtten – så trots allt har det blivit mer tydligt att verksamma medlemmar har rösträtt.

Skulle texten ifrågasättas eller behöva tydliggöras så är det förbundsstyrelsen som tolkar vad innebörden betyder fram tills dess att annat beslut tas.

Det finns bland LO förbund olika sätt att hantera pensionärers rösträtt, från fullt inflytande, till att inte ha rösträtt alls, eller till och med att ha en helt egen organisation skild från förbundet där pensionärer kan engagera sig.

Protokollet från mötet publiceras inte offentligt i sin helhet på hemsidan, men kan göras tillgängligt för den som vill läsa detta så fort detta justerats av de valda justeringspersonerna.

Däremot kan man själv se alla beslut på vår hemsida via filmade inslag på nedanstående länk.

Beslutet kan ses i detta klipp på vår hemsida. Klippet är inspelat 2018-05-28 kl 16:48:30, och själva beslutet klubbas ca 10 minuter in i klippet: https://motion.easymeet.se/ondemand/player/?streamName=elekt2018


Förslag på ny stadgetext från förbundsstyrelsen till förbundsmötet

Mom. 5 Valfrågor

Verksamhetskretsen tillsätter ledamöter i valkretsens valberedning. Val av ombud till centrala representantskapet, förbundsmöte och verkställande utskott sker vid valmöten anordnade inom varje verksamhetskrets. Verksamhetskretsen kan besluta att valen ska ske på annat sätt efter godkännande av förbundsstyrelsen.

Val sker i enlighet med principerna i 19 §, mom 7. Valen ska ske senast sista februari tillträdesåret med undantag år före förbundsmöte då val av ombud till förbundsmötet ska ske senast 31 december året före förbundsmötet.

Nominering sker från medlem eller klubb till valkretsens valberedning.

I de fall verksamhetskrets, av förbundsmötet, centrala representantskapet eller förbundsstyrelsen fråntagits rätten att utse ledamöter i verkställande utskottet sker val och fyllnadsval till verkställande utskott på det sätt som anvisas av förbundsmötet, centrala representantskapet eller förbundsstyrelsen.

Anmärkning 1:

Samtliga medlemmar i verksamhetskretsen har närvaro-, röst-, förslag- och yttranderätt vid valmöten i den verksamhetskretsen medlemmen tillhör.

Studerandemedlemmar har närvarorätt och yttranderätt men inte rösträtt.

Anmärkning 2:

Demokratiska val får ske via brevröstning. Demokratiska val får ske genom elektronisk röstningssystem efter godkännande av förbundsstyrelsen.


Text ur det ej färdigjusterade protokollet från förbundsmötet

§ 22 Verksamhetskrets, Mom. 5 Valfrågor

Per-Håkan Waern, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till textförändringen.

I debatten deltog

Kjell Lindberg, VK 1

Per Ola Nilsson, VK8

Följande förslag förelåg

– Förbundsstyrelsens förslag.

– Kjell Lindberg, VK 1, ändringsyrkande i Anmärkning 1. ”Samtliga medlemmar” ändras till ”Samtliga verksamma medlemmar”.

– Per-Ola Nilsson, VK 8, bifallsyrkande till förbundsstyrelsens förslag.

Förbundsmötet beslutade

att bifalla Kjell Lindbergs ändringsförslag i Anmärkning 1 och i övrigt bifalla förbundsstyrelsens förslag.


Per-Håkan Waern,
Elektrikerförbundets 1:e vice ordförande

(Klicka här för att läsa debattinlägget som denna text svarar på)

 

Maila artikeln Skriv ut artikeln
Mer Åsikter

DEBATT: ”Vi får inte ta för dåligt betalt”

DEBATT ”Det finns ju inga argument som håller om man säljer bristkompetens till priser som gör att vi sakta kväver oss själva. Det finns en positiv och en negativ spiral och vi väljer i vilken av dem vi skall vara”, skriver Mats Bjelkevik. Rekordvärme i 3 månader och nu börjar politiker prata om att man behöver en plan för extrema väderförhållanden.

”Valdebatt fyra år senare – inget har förändrats”

KRÖNIKA ”Käbbelkulturen gör att allt fler tappar respekten för politikerna – färre orkar lyssna och än mindre engagera sig”, skriver PO Bergström. 28 augusti 2014 skrev jag den här krönikan nedan under rubriken Käbbelkulturen.

Anna Norling: ”Det ska löna sig att arbeta”

KRÖNIKA ”De här ständiga kraven från högern att sänka bidragen för dem som har det sämst ställt passar precis in i mallen. För då går det samtidigt att sänka lönerna riktigt mycket, utan att bidragen blir högre än lönerna. Då lönar det sig helt plötsligt att arbeta”, skriver Elektrikerns redaktör Anna Norling. Det är tisdagskväll.

Claes Thim: ”Rikta ilskan åt rätt håll”

DEBATT ”Här menar jag att Sverigedemokraterna ljuger för våra medlemmar om vad de egentligen vill. Sverigedemokraterna säger sig värna svenska arbetare men har faktiskt röstat emot att ställa krav på villkor i nivå med kollektivavtal vid offentliga upphandlingar”, skriver Claes Thim. Claes heter jag och är installationselektriker samt aktiv i Svenska Elektrikerförbundet.

DEBATT: Välfärdssamhälle vs. skattesänkningar

DEBATT ”Ska välfärden fungera, måste det in skattepengar och när vi får fler barn och pensionärer behövs det mer skattepengar för att alla ska få ta del av välfärden”, skriver debattörerna. Eftersom medellivslängden ökar, vi blir äldre och äldre hela tiden samtidigt som barnafödandet också ökar, så kommer flera ta del av välfärden.

Nille Thorsell ”Rädsla gör oss till dårar”

KRÖNIKA ”Det dog fler människor i arbetsplatsolyckor 2017 än av gängskjutningar, men man hör inte många vara rädda för sina arbetsplatser. Rädslan spökar i våra hjärnor och slår ut all form av logiskt tänkande”, skriver Nille Thorsell. Rädsla gör oss till dårar som fokuserar på allvarliga, men relativt små hot och gör så vi missar de stora hoten.

”Är det här demokrati?”

DEBATT ”Jag ser det som en åldersdiskriminering och kränkning av föreningsrätten alltså ett Odemokratiskt beslut. Varför omyndigförklarar man 10 procent av medlemmarna?”, skriver Lars-Erik Pettersson angående beslutet om pensionärers rösträtt i förbundet.

”Alliansens arbetsmarknadsreform är socialt livsfarlig”

KRÖNIKA ”Arbetsgivare anställer inte fler än vad produktionen kräver, bara för att lönerna sänks. Och arbetsgivare anställer inte folk som inte klarar jobbet, även om de blir billigare än andra. Däremot anställer de förstås gärna folk som kan jobbet till litet lägre kostnader än förut”, skriver Ann-Marie Lindgren.

DEBATT: (S)chyssta villkor på arbetsmarknaden

DEBATT ”En socialdemokratisk valseger är garanten för en fortsatt utveckling av den svenska modellen”, skriver debattörerna. Krav på kollektivavtalsliknande villkor vid offentliga upphandlingar är ett viktigt politiskt beslut för att upprätthålla den svenska modellen.

Ulf Lundén: ”En av årets viktigaste böcker”

KULTUR Föreningen Arbetarskrivare publicerar sin 11:e antologi. Den heter Jag har tänkt mycket på oss och våra utmattade kroppar. Jag utnämner den till en av årets viktigaste böcker. Under läsningen nynnar jag på John Lennons klassiker ”Working class hero”.

Poul-Erik Jensen: ”Facklig-politisk samverkan är superviktigt”

KRÖNIKA ”Facklig-politisk samverkan är superviktigt. Höstens val är superviktigt. Det handlar om blåbrunt eller rödgrönt och oavsett hur det blir så får det enorma konsekvenser för landets löntagare i alla branscher”, skriver Poul-Erik Jensen.

Jonas Wallin: Fotboll och val – mycket står på spel

LEDARE ”Jag tror att en av orsakerna till att vi sitter i den här soppan nu, att vi alla riskerar att förlora så mycket, är att frågorna som handlar om invandring har skapat så starka och upprörda känslor att vi knappt kan se hur politiken påverkar vår vardag längre”, skriver Elektrikerförbundets ordförande Jonas Wallin.

DEBATT: Skattefinansierad lönedumpning

DEBATT ”För att fortsätta på den inslagna vägen där arbetsvillkoren förbättras för alla som jobbar i Sverige, behöver vi en fortsatt Socialdemokratisk regering efter den nionde september”, skriver debattörerna.

Anna Norling: Om det som valrörelsen borde handla om

”Vi måste vända debatten, få den att handla om det som verkligen betyder något om våra liv. Om sådant som arbetsvillkor och säkerheten på våra arbetsplatser”, skriver Tidningen Elektrikern redaktör Anna Norling.

”Lundell är ingen bitter gammal gubbe”

KULTUR ”Vardagar” av Ulf Lundell Utgiven av Wahlström & Widstrand ”När många andra bytte ideal och politisk hemvist stod han kvar i samma mylla byggd på peace, love and understanding”, skriver Ulf Lundén. Ulf Lundell skapar svarta rubriker på nytt.