• Per-Håkan Waern. Bild: Tomas Nyberg

2018-08-28

DEBATTREPLIK

Elektrikerförbundets 1:e vice ordförande Per-Håkan Waern svarar här på Lars-Erik Petterssons debattext angående pensionärers rösträtt i förbundet.
(Klicka här för att läsa debattinlägget som repliken besvarar)

Det är riktigt att beslut fattas att begränsa vilka som har rösträtt på verksamhetskretsarnas valmöten och att det avser pensionärer.

Förbundsstyrelsen hade i sitt förslag på nya stadgar inga begränsningar vad gäller rösträtten för medlemmar förutom studerandemedlemmar. När stadgarna behandlas på förbundsmötet så läggs förslag från verksamhetskrets 1 om att lägga till ordet ”verksamma” i anmärkning 1, utifrån argumentet att pensionärer inte ska har rösträtt och kunna påverka beslut som berör verksamma medlemmar.

Detta beslut vann gehör hos majoriteten av ombuden och förbundsstyrelsen har då att rätta sig efter detta beslut.

I tidigare processbeskrivning så fanns det verksamhetskretsar som hade andra, av CR godkända, valförfaranden med bland annat representantskapsmodell, där företrädare för klubbar hade rösträtten – så trots allt har det blivit mer tydligt att verksamma medlemmar har rösträtt.

Skulle texten ifrågasättas eller behöva tydliggöras så är det förbundsstyrelsen som tolkar vad innebörden betyder fram tills dess att annat beslut tas.

Det finns bland LO förbund olika sätt att hantera pensionärers rösträtt, från fullt inflytande, till att inte ha rösträtt alls, eller till och med att ha en helt egen organisation skild från förbundet där pensionärer kan engagera sig.

Protokollet från mötet publiceras inte offentligt i sin helhet på hemsidan, men kan göras tillgängligt för den som vill läsa detta så fort detta justerats av de valda justeringspersonerna.

Däremot kan man själv se alla beslut på vår hemsida via filmade inslag på nedanstående länk.

Beslutet kan ses i detta klipp på vår hemsida. Klippet är inspelat 2018-05-28 kl 16:48:30, och själva beslutet klubbas ca 10 minuter in i klippet: https://motion.easymeet.se/ondemand/player/?streamName=elekt2018


Förslag på ny stadgetext från förbundsstyrelsen till förbundsmötet

Mom. 5 Valfrågor

Verksamhetskretsen tillsätter ledamöter i valkretsens valberedning. Val av ombud till centrala representantskapet, förbundsmöte och verkställande utskott sker vid valmöten anordnade inom varje verksamhetskrets. Verksamhetskretsen kan besluta att valen ska ske på annat sätt efter godkännande av förbundsstyrelsen.

Val sker i enlighet med principerna i 19 §, mom 7. Valen ska ske senast sista februari tillträdesåret med undantag år före förbundsmöte då val av ombud till förbundsmötet ska ske senast 31 december året före förbundsmötet.

Nominering sker från medlem eller klubb till valkretsens valberedning.

I de fall verksamhetskrets, av förbundsmötet, centrala representantskapet eller förbundsstyrelsen fråntagits rätten att utse ledamöter i verkställande utskottet sker val och fyllnadsval till verkställande utskott på det sätt som anvisas av förbundsmötet, centrala representantskapet eller förbundsstyrelsen.

Anmärkning 1:

Samtliga medlemmar i verksamhetskretsen har närvaro-, röst-, förslag- och yttranderätt vid valmöten i den verksamhetskretsen medlemmen tillhör.

Studerandemedlemmar har närvarorätt och yttranderätt men inte rösträtt.

Anmärkning 2:

Demokratiska val får ske via brevröstning. Demokratiska val får ske genom elektronisk röstningssystem efter godkännande av förbundsstyrelsen.


Text ur det ej färdigjusterade protokollet från förbundsmötet

§ 22 Verksamhetskrets, Mom. 5 Valfrågor

Per-Håkan Waern, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till textförändringen.

I debatten deltog

Kjell Lindberg, VK 1

Per Ola Nilsson, VK8

Följande förslag förelåg

– Förbundsstyrelsens förslag.

– Kjell Lindberg, VK 1, ändringsyrkande i Anmärkning 1. ”Samtliga medlemmar” ändras till ”Samtliga verksamma medlemmar”.

– Per-Ola Nilsson, VK 8, bifallsyrkande till förbundsstyrelsens förslag.

Förbundsmötet beslutade

att bifalla Kjell Lindbergs ändringsförslag i Anmärkning 1 och i övrigt bifalla förbundsstyrelsens förslag.


Per-Håkan Waern,
Elektrikerförbundets 1:e vice ordförande

(Klicka här för att läsa debattinlägget som denna text svarar på)

 

Maila artikeln Skriv ut artikeln
Mer Åsikter

Claes Thim: ”Större risk att dö på jobbet än att bli skjuten”

DEBATT ”En dödsskjutning leder oftast till stora tidningsrubriker och bästa sändningstid i tv. En död arbetare får knappt en notis i samma media. Hur kommer det sig?”, skriver Claes Thim. Första arbetsdagen för året och jag börjar med att summera arbetsmiljöåret som varit.

DEBATT: ”Stoppa oseriösa kurser för ställningsbyggare”

DEBATT ”Det går inte att lita på utbildningsbevisen som utfärdas av oseriösa aktörer. Människor riskerar att utsättas för livsfara”, skriver Gustaf Gedda och Håkan Carlsson. Sverige växer. Snart blir vi 11 miljoner invånare. Det innebär hundratusentals nya bostäder, mer infrastruktur och fler offentliga lokaler.

Ulf Lundén: ”En arbetarklasshjälte för vår tid”

LITTERATUR (Michael Enggaards debutroman Ynkrygg. Utgiven av Bokförlaget Polaris.) ”Romanhjältar från arbetarklassmiljöer hör inte till vanligheterna och upplösningen hör till det mer vederkvickande slaget”, skriver Ulf Lundén. Michael Enggaards debutroman Ynkrygg utspelar sig på en bilverkstad och i en boxningsring i Köpenhamn.

David Fernhed: ”Kapitalismen är precis så hård och kall som Scrooge”

”Och kapitalismen är precis så där hård och kall som Scrooge. Det enda som räknas är vinsten på satsad krona”, skriver David Fernhed. Med smink i hela ansiktet, lite för trånga byxor och en storväst i beige manchester sitter jag i logen. Jag väntar. Jag väntar på att få gå upp på komedianternas scen och spela min roll.

Jonas Wallin: ”Fler bränder i juletid!”

LEDARE ”Vi vet, utan att kunna bevisa det, att många husägare gör egna elinstallationer och speciellt i äldre hus så är det obehöriga som utfört elinstallationen”, skriver förbundets ordförande Jonas Wallin. Nu lackar det mot Jul. Flera av oss ser fram emot lite ledighet och mysiga dagar med familj och vänner.

Ulf Lundén: ”Bankskandalerna fortsätter och vinnare förblir skurkkapitalismen”

KRÖNIKA ”Girigheten finner inga gränser. Bolags- och finanseliten hör till den högsta kasten. De får ofta sin vardag betald av sin arbetsgivare. Det är gratis hotellnätter, fria luncher och transporter med mera. Staten delar ut bidrag till städhjälp. Den ekonomiska eliten struntar blankt i vem som bildar ny regering i Sverige.

Claes Thim: ”Vi arbetare är de största förlorarna med denna budget”

DEBATT ”Vi arbetare är de största förlorarna med denna budget, de största svikarna är Centerpartiet och Liberalerna”, skriver Claes Thim. Here we go again. Moderaterna och Kristdemokraternas budget kommer gälla 2019 då den gick igenom riksdagen med stöd av Sverigedemokraterna.

DEBATT: ”Ena handen vet inte vad den andra gör”

DEBATT ”Det sorgliga är att denna inkompetens och en tandlös tillsynsmyndighet gör att elnätskunderna, som inte kan freda sig, får bära hela notan för felaktiga reinvesteringar”, skriver debattören. Jag har varit anställd hos och arbetat inom olika energibolag i över 20 år. Därvid hade jag många kontakter med andra energibolag.

Anna Norling: ”Det finns olika människor överallt – även inom elektrikeryrket”

KRÖNIKA ”Att Madeleine nu öppet berättar om den väg hon valt att gå betyder mycket. Dels för andra transpersoner, som kan se att de inte är ensamma med att känna som de känner, dels för oss alla. Att vi får hjälp med att förstå att det finns olika sorters människor överallt”, skriver Elektrikerns redaktör Anna Norling.

En spådom in i framtidens elektrikerbransch

KRÖNIKA ”Den som har förmåga att förutse framtiden är förmodligen den som bäst har förmågan att ändra sig när nya rön visar annorlunda fakta”, skriver Per Lawén. Ur högtalaren dunkar Phil Collins på trummorna i In the Air Tonight, och i ishockey-VM får Sverige däng av Sovjet med 1-13. På almanackan står det 1981.

Anna Norling: Vi måste täta glappet mellan stolarna

KRÖNIKA ”En önskan för denna nya mandatperiod vore att såväl politiker som tjänstemän såg dessa maskor, dessa glapp mellan stolarna. Och insåg att det handlar om människor. Människor som inte blir friskare av att fattiggöras”, skriver tidningens redaktör Anna Norling. ”Ingen ska ramla mellan stolarna”.

Jonas Wallin: ”Det var vi som gjorde det”

LEDARE ”När valresultatet då kom in, så var vi många som andades ut. Visst hade de gått framåt, men långt ifrån så mycket som alla trodde att de skulle göra. Och det var vi som hade gjort skillnad”, skriver förbundets ordförande Jonas Wallin. Det var kväll, den nionde september. Vallokalerna skulle stänga.

DEBATT: Varför är inte pensionärer välkomna på Elmässan?

Bild: Pixabay DEBATT (Kommentar från Easyfairs, som anordnar Elmässan i Kista, följer efter debattexten.) Med anledning av det senaste beslutet att pensionärer inte har rösträtt i avdelningarna, detsamma gäller nu också för BESÖK av Elmässan i Kista.

Ingemar E L Göransson: Om att förstå nuvarande politiska kaos

KRÖNIKA ”Vänstern i bred bemärkelse har aldrig i modern tid varit svagare än idag. Den viktigaste orsaken till detta är att socialdemokratin lämnat reformismen och flyttat till mitten”, skriver Ingemar E L Göransson. Det är inte så svårt att förstå varför alliansen gjort sitt som politiskt projekt. Förutsättningarna har helt enkelt ändrats.

Per Eklund: “Är företagarnas Rot-statistik trovärdig?”

KRÖNIKA ”Människor är positiva till avdraget. Det är otvivelaktigt. Men frågan som ingen ställt än är hur positiva de är i en jämförelse med andra statliga satsningar”, skriver Per Eklund. Mycket av debatten runt Rot har en ideologisk grund. Vänsterpartierna är tveksamma till Rot och vänsterpartiernas väljare är emot Rot i högre grad.