Slopa kontrollavgiften

Andras Molnar och Marcus Frej med flera i en mötessal.

Medlemsavgiften sänks inte – förslaget nedröstat

Nyheter

Kontrollavgiften bör tas bort för dem som inte arbetar på ackord, menar en motionär.

Förbundsstyrelsen svarar med en historiebeskrivning. Fram till kongressen 1971 betalade bara de medlemmar som lämnade in ackordssedlar avgiften, en avgift som då var betydligt högre än dagens 0,5 procent.

1971 års kongress menade att det var orättvist att bara de som lämnade in ackordssedlar skulle betala, eftersom alla inom avtalsområdet får högre lön tack vare att medlemmar mäter jobben.

Förbundsstyrelsen påpekar att ackordssystemet påverkar lönenivåerna även för totalackord och fast lön och tillägger att frågan om kontrollavgiften togs upp på höst-cr 2019, som då beslöt att avgiften ska lämnas oförändrad.


Förnya inte juristförsäkringen

En bild på Sebastian Johansson monterad invid en genrebild på en försäljare och en bil

Sebastian krävdes på 7000 – för en bil han inte köpt

Reportage

En annan motionär föreslår att förbundet inte ska förnya den juristförsäkring som medlemmarna har i sitt medlemskap.

”Jag ser mycket hellre att förbundet prioriterar att utföra verksamhet direkt ute hos medlemmarna framför att lägga 10 miljoner per år på en försäkring”, skriver motionären.

Förbundsstyrelsen svarar att man inte bör ta några förhastade beslut i frågan. Detta då det pågår en organisationsöversyn där såväl organisation som ekonomi ingår.


Utöka de verkställande utskotten

En tredje motion handlar om att utöka antalet personer i de verkställande utskotten i förbundets verksamhetskretsar.

Pontus Boström vid en bilväg i stadsmiljö

Ekonomi­fokus på CR: ”Inte lång­siktigt håll­bart”

Nyheter

I dag består de verkställande utskotten av tre personer. Att de är så få gör arbetet sårbart, menar motionären och tillägger att det även ur arbetsmiljösynpunkt och demokratiskt perspektiv är ett problem.

Därför föreslår motionären att de verkställande utskotten utökas i förhållande till antalet medlemmar som verksamhetskretsen har till mellan 5-9 ledamöter med 2-3 suppleanter.

Förbundsstyrelsen föreslår mötet att avslå motionen, detta för att inte förekomma den organisationsöversyn som ska ske i förbundet.


Anställda ombudsmän ska inte vara valbara till CR

En motion som på förhand ser ut att skapa debatt i kammaren är den som föreslår att anställda ombudsmän inte ska vara valbara till de centrala representantskapen.

Syftet med den föreslagna förändringen är enligt motionären att Elektrikerförbundet ska vara det förbund med ”den mest medlemsnära beslutsprocessen inom svensk fackföreningsrörelse”.

Två händer lägger röstsedlar i en tecknad valurna. Över bilden är Elektrikernas logga monterad.

”Varför har man fråntagit pensionärerna rösträtten?”

Debatt

Förbundsstyrelsen svarar att likabehandling av alla medlemmar är en viktig princip, såväl gällande de ombudsmän som är medlemmar i förbundet.

Av de yrkanden som hittills kommit in handlar ett om just denna motion, ett yrkande som är ganska skarpt i tonen:

”Att ombudsmän på något sätt skulle vara ett hot för demokratin på CR är verklighetsfrånvarande och kortsynt med tanke på vilka konsekvenser ett sådant beslut för med sig. Denna typ av motion hotar inte bara den demokratiska processen och våra medlemmars rättigheter, utan öppnar även upp för liknande motioner i framtiden där andra typer av medlemmar inte ska få ha rösträtt.

Vem av oss blir det nästa gång?

I och med att det finns så få kvinnor inom förbundet kanske inte de ska få ta beslut som påverkar majoriteten av männen?”

Hur debatten kommer att gå i just denna fråga återstår att se.