En motion är ett förslag till beslut. Motionen innehåller ett förslag att ta ställning till, ofta innehåller en motion även en motivering eller underlag till förslaget.

Motioner behandlas i organisationens högsta beslutande organ, men kan ofta beredas av verkställande organ eller utskott och kommittéer innan beslutet fattas.

Om du vill lägga förslag som rör Elektrikerförbundets organisation, demokrati, förmåner eller andra för medlemmarna viktiga frågor, så kan du skriva en motion.

Om du vill ha hjälp kan din verksamhetskrets hjälpa till.

Elektrikerförbundet har även ett formulär på sin hemsida där du kan skicka in din motion.

Ett tecknat kuvert med ett brev i

Länk: Här kan du läsa mer om hur du skickar in en motion. Sidan har även ett formulär för att skicka in motioner online.

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

Alla motioner som kommer in behandlas av förbundsstyrelsen och den verksamhetskrets som du tillhör.

Sedan röstar ombuden på nästkommande centrala representantskap, eller på förbundsmötet som sker vart fjärde år, om motionen ska antas eller avslås.

Sista dag för att lämna motioner inför centrala representantskapet/förbundsmötet är fyra månader innan mötet. 

Avtalsmotioner

Om du vill lägga förslag som rör kollektivavtalet ska du lämna in en avtalsmotion.

Avtalsmotioner lämnas till regionkontoren, via e-post, brev eller formulär på Elektrikerförbundets hemsida.

Din verksamhetskrets behandlar avtalsmotionerna och skriver ett utlåtande. Därefter sänds avtalsmotionerna till förbundets delegationer för fortsatt behandling och prioritering till förbundsstyrelsen.

Ta gärna hjälp av din klubb eller verksamhetskrets.