Istället för budgeterat 20 miljoner kronor minus visar förbundets resultat så här långt av året 10 miljoner kronor plus. Vilket hänger ihop med pandemin och dess konsekvenser. Verksamheten har blivit lidande, och därmed billigare.

Andras Molnar VK9, föreslog att a-kassans medlemsutveckling ska rapporteras samtidigt som förbundets medlemsutveckling, för att se möjlig värvningspotential i branschen. Det var något som fick gehör hos förbundsstyrelsen.

Avslag på namnbytet

Mötets två motioner från David Wikström, VK1, behandlades också. Den första motionen, om att förbundet ska byta namn från Elektrikerna till SEF, avslogs.

Dock tog förbundsstyrelsen till sig funderingar om att lägga till ”www.sef.se” under loggan på profilmaterial.

Den andra motionen, om att belöna lojala medlemmar via en ”medlemsstege” besvarades på så sätt att det redan i dag är möjligt för varje verksamhetskrets att belöna lojala medlemmar.