De fem första månaderna har medlemsantalet i Elektrikerförbundet minskat med ungefär 400 stycken, vilket innebär minskade intäkter på omkring tre miljoner kronor på årsbasis.

Bara den senaste månaden, alltså efter det att tabellen här nedan sammanställdes, har antalet medlemmar minskat med 71 stycken. 

De flesta som går ur förbundet uppger att medlemsavgiften är för hög, eller att de inte ser att de har något behov av ett medlemskap, som orsak.

– Vi har ett stort arbete framför oss, vi behöver vända våra medlemssiffror och jag kommer att fortsätta tjata om det, sade Urban Pettersson till ombuden under onsdagens möte.

Sedan tabellen sammanställdes har medlemsantalet minskat med ytterligare 71 personer.