I dag håller Elektrikerförbundet vårens centrala representantskap, CR. Ombud från hela landet deltar för att debattera och besluta i olika frågor.

Även denna gång sker CR digitalt.

Flera rapporter kommer att avhandlas, bland annat en rapport om arbetet med medlemsavgifterna och en rapport om arbetet med uppförandekoder. Därtill ska ett fåtal motioner behandlas.

Motionerna är fyra till antalet, de har fått rubrikerna:

  • ”Lägre medlemsavgift”
  • ”Rättvisa valkretsar”
  • ”Återinföra klubbarnas nomineringsrätt till centrala uppdrag”
  • ”Demokratiskt valda representanter”.

Förbundsstyrelsen yrkar på avslag på alla motioner, på grund av att arbete gällande såväl medlemsavgiften som stadgar redan pågår i förbundet.