Motionen med rubriken ”Rättvisa valkretsar” innebar att två mindre valkretsar (VK26 och VK31) skulle få dela på ett mandat till förbundsstyrelsen och två större valkretsar (VK2 och VK10) som i dag delar på ett mandat, skulle få var sitt mandat.

Förbundsstyrelsen yrkade avslag på motionen samt att skicka vidare den till stadgegruppen som utreder framtida stadgar.

Rikard Eklund, VK31, och Andras Molnar, VK9, yrkade bifall på motionen. Det var dock fler som yrkade avslag.

Julia Karlsson, VK21, sade att motionen hade en förenklad syn på valkretsarna, samt att det var synd att man inte pratat med de berörda parterna innan motionen lades, och yrkade därför avslag.

Det hela ledde till votering, där förbundsstyrelsens förslag att avslå motionen vann med stor majoritet: 52-11.

Bild på valresultatet i omröstningen om verksamhetskretsarnas mandat
Votering om motionen ”Rättvisa valkretsar”, där förbundsstyrelsens förslag om att avslå motionen vann med god majoritet.