Uppdaterad 15.10. 28 oktober 2021

”Uppförandekoder” och successionsordning

Något som kan skapa debatt under juni månads centrala representantskap är rapporten från arbetsgruppen om ”Uppförandekoder”. Bakgrunden är de senaste årens turbulens vid val till höga poster i förbundet. 

Arbetsgruppen har intervjuat personer i hela organisationen och citerar i sin rapport vissa svar.

Ett par av dessa är:

 • ”Det är i dag mer en tävling mellan verksamhetskretsar än en fråga om att hitta förbundets bästa kandidat”
 • ”Sluta tryck ner, sluta prata skit, sluta med konspirationsteorier”. 

I rapporten föreslås bland annat att det centrala valutskottet, CVU, ska ges större makt. 

CVU:s uppdrag föreslås utföras kontinuerligt, året runt, och innebär att CVU beskriver och motiverar varför de förordar en viss kandidat. Samtidigt ställs frågan: 

”Om vi gör det till en oskriven regel att alltid följa CVU:s förslag; Varför har vi val överhuvudtaget? Eller, om vi alltid har omröstning, oavsett antal kandidater; Varför har vi CVU överhuvudtaget?”.

Det är i dag mer en tävling mellan verksamhetskretsar än en fråga om att hitta förbundets bästa kandidat.

Utdrag ur arbetsgruppens intervjuer

I rapporten konstateras att ”det är viktigare med enighet efter val, än innan val” samt att förtroendevalda och anställda har ett ansvar att manifestera enighet efter ett val, även om man haft en annan kandidat.

Det föreslås även sanktioner mot förtroendevalda och anställda som inte följer de klubbade reglerna i valprocessen. Allt från påpekande till uteslutning.

Utöver detta föreslås att en successionsordning införs i stadgarna, på så sätt att 1:e vice ordförande går in och ersätter förbundsordförande vid dennes avgång eller motsvarande.

Detsamma gäller att 2:e vice ordförande går in och ersätter 1:e vice ordförande vid dennes avgång eller motsvarande, samt då 1:e vice ordförande går in som förbundsordförande. 

Förtydligande: Rapporten om uppförandekoder är endast en rapportpunkt. Det kommer alltså inte att tas några beslut under CR. Det är Förbundsstyrelsen som äger rapporten och förslagen och kommer behandla dem och eventuellt återkomma med förslag till olika ändringar.

Ändrade mandat till kretsarna

Därutöver finns det som brukligt, dock inte så många, motioner till det centrala representantskapet. Den återkommande frågan om sänkt medlemsavgift finns med, men även en motion om att förändra verksamhetskretsarnas representation i förbundsstyrelsen.

Det är verksamhetsledarna för VK 31 och VK 26, Stefan Lyshed Jakobsson och Mikael Gustavsson, som står bakom den.

De föreslår att mandaten till förbundsstyrelsen förändras på så sätt att verksamhetskretsarna 2 och 10 får varsitt mandat, och att VK 16 och 21 delar på ett mandat.

Det är orimligt att Elektrikerförbundets minsta Verksamhetskrets med cirka 600 aktiva medlemmar skall bilda en egen valkrets.

Ur motionen om förändrade mandat

Bakgrunden är dagens system där VK2 och VK10 delar på ett mandat, samtidigt som de har en stor andel av förbundets medlemmar. Samtidigt som förbundets minsta verksamhetskrets, VK16, har ett eget mandat.

”Det är orimligt att Elektrikerförbundets minsta Verksamhetskrets med cirka 600 aktiva medlemmar skall bilda en egen valkrets och dessutom erhålla ett fast mandat i förbundsstyrelsen. Verksamhetskrets 16 har dessutom en stor andel kraftverksmedlemmar som varken är anställda eller boendes i Värmland. Tar man bort denna grupp blir antalet aktiva medlemmar i VK16 ännu lägre”, skriver de båda motionärerna.

Nomineringsrätt och val till ansvarsuppdrag

VK1 har författat två motioner. Claes Thim och Karl Löfvenberg föreslår i sin motion att klubbarnas nomineringsrätt till centrala uppdrag återinförs.

Ingrid ”Ninni” Blom och David Wikström föreslår i sin motion att ungdomsansvarig, studieansvarig och ansvarig för kvinnlig verksamhet i de olika verksamhetskretsarna väljs under den aktuella verksamhetskretsens valmöte och inte (som det sker i vissa verksamhetskretsar) utses av det verkställande utskottet.

Utdrag ur rapporterna till det centrala representantskapet

 • Totalt har hela förbundet genomfört 3 250 förhandlingar under året och tecknat 100 nya hängavtal.
 • Av de 365 klubbar som förbundet har registrerade hade 224 av dessa haft årsmöte under 2020.
 • Under året har förbundet skrivit in 2 078 nya aktiva medlemmar. Trots detta har förbundet minskat med 73 aktiva medlemmar. 
 • Enligt statistik från LO-TCO Rättsskydd har förbundets medlemmar genom rättshjälp fått ta del av sammanlagt 2,9 miljoner kronor under året.

Medellöner 2020 på förbundets avtalsområden:

 • Installationsavtalet: 33 703 kr per månad.
 • Kraftverksavtalet: 32 784 kr per månad.
 • Larm och Säkerhetsavtalet: 31 683 kr per månad.
 • Elektroskandiaavtalet: 27 600 kr per månad.
 • Radio-, TV-, Data- och elektronikavtalet: 26 189 kr per månad.
 • Thyssenavtalet: 33 600 kr per månad.
 • Bemanningsavtalet: 23 800 kr per månad.