Under pandemitiden har det byggts och fixats som aldrig förr i de svenska hemmen.

Med pengar över från inställda semesterresor har investeringarna hemma ökat och Elsäkerhetsverket har fått oroande samtal från elektriker som fått uppdrag att koppla in produkter som inte är helt ok för den svenska marknaden.

Senast flera samtal kring spa-bad inköpta från nätet.

Tillverkare vill tjäna lätta pengar

Här gäller det främst brist på CE-märkning, luddiga beskrivningar gällande inkoppling och då på andra språk än svenska, vilket är ett krav i Sverige.

Även brister i kontaktuppgifter till ansvariga för produkten har påtalats.

Sammantaget är detta indicier på att något inte stämmer, menar Karin Dröschmeister vid Elsäkerhetsverket.

– Det finns alltid tillverkare som vill tjäna lätta pengar och därmed kanske inte säkerhetstänket kommer i första rummet. Kvalitet och säkerhet kostar, men när det kommer till vatten och el finns det inte utrymme för brister då det handlar om människors liv, säger hon.

Ansvaret ligger på ägaren

I ett pressmeddelande påtalar hon att ansvaret för elen, och för att elprodukter ansluts och används på rätt sätt i hemmet, ligger på ägaren. Den som importerar från ett land utanför EU tar också personligen över tillverkaransvaret – du blir privatimportör.

Med luft- och vattenpumpar, värmeaggregat och transformatorer har en spa-anläggning flera potentiella risker, och Karin Dröschmeister har med viss förfäran läst diskussioner på nätet.

– Jag läste på ett forum där det diskuterades hur strömförande vattnet egentligen är i ett spa-bad. Men med handen på hjärtat, vill du verkligen testa?