Det var i november i fjol som ett par anlitade en byggfirma för att renovera bland annat badrummet i huset i Sollefteå.

När kvinnan i hushållet därefter använde duschen kände hon hur hon fick ström i kroppen när hon tog i duschkranen.

Hon tillkallade en utomstående elektriker som konstaterade att varmvattenberedare, tvättmaskin, handdukstork och belysning var ojordade. Dessutom var ett vägguttag installerat i badrummet, där jordfelsbrytare saknades.

Det var alltså ett livsfarligt badrum, och det kunde inte ha varit en behörig elektriker som gjort installationen.

Paret kontaktade då byggfirman som utfört badrumsrenoveringen och frågade om den person som utfört elinstallationerna hade behörighet för detta.

Till svar fick de ja. Men byggaren kunde inte ge paret några kontaktuppgifter till personen. Han visste bara vad han hette i förnamn, inget mer.

En dusch i ett badrum

Duschkranen var strömförande. Bild från polisens förundersökning.

Ett härke med sladdar där en felaktigt skalad kabel är inringad

Fas och nolla har klämts ihop med kortslutning som följd. Från polisens förundersökning.

Men det hade redan under renoveringens gång funnits vissa tecken på att det inte var en utbildad elektriker som utfört installationerna.

Den person som utförde installationerna drog om en elledning i köket, med resultat att ljuset slocknade ett antal gånger.

Kvinnan i paret frågade honom om han inte borde bryta strömmen då han arbetade, men fick till svar att det inte behövdes då det var ”ett sådant litet arbete”.

När arbetet i köket var färdigt hängde kabeln snett över väggen på ett sätt som kvinnan inte tyckte såg yrkesmannamässigt ut.

I januari 2021 upptäcktes ett nytt fel i badrummet. Tvättmaskinen stannade plötsligt.

När en elektriker undersökte felet visade det sig att kablarna i en av eldosorna i badrummet hade skalats så oförsiktigt att de hade kommit i kontakt med varandra, med kortslutning som följd.

En sms-konversation där kunde berättar om det strömförande badrummet, och byggaren hävdar att den som drog elen var behörig.

Från polisens förundersökning.

Handdukstorken i ett badrum

Från polisens förundersökning.

En del av installationen hade smält av värmen vid kortslutningen.

Paret polisanmäler den felaktiga installationen. Av polisens utredning framgår att den person som utfört installationerna egentligen var inhyrd till byggfirman för att utföra spackling i badrummet.

Han var egentligen plattsättare.

När han av byggaren blev tillfrågad om han kunde fixa elen i badrummet svarade han ja. Det skulle bara vara ”provisoriskt”, en riktig elektriker skulle komma senare för att utföra installationerna korrekt.

I början av maj i år beslutade åklagaren i ärendet om ett strafföreläggande mot plattsättaren som utfört de felaktiga elinstallationerna, för brott mot Elsäkerhetslagen.

Han erkänner brott och får betala 50 dagsböter á 240 kronor, det vill säga 12 000 kronor.

Byggaren, som anlitat plattsättaren att göra installationerna, misstänks för framkallande för fara för annan – men nekar till brott.