En man i Göteborg byggde hösten 2019 ett hus i Göteborg. Mannen hade anlitat en elektriker och sett hur elektrikern gjorde när denne testade om olika installationer i huset fungerade.

En domarklubba och en alfara-skylt över en bild på en hand som sågar i en kabel.

Elsäkerhet och elfaror

Brott mot ellagen utreds sällan – polisens kun­skap bris­ter

Granskning

Han tänkte att han kunde göra samma sak.

I elcentralen, som satt på utsidan av huset, fanns säkringar och han kopplade in en kabel med en stickpropp för att få ljus i det tak där hans nyinstallerade lampor satt.

Dagen efter ringde hans anlitade elektriker och var mycket arg. Elektrikern frågade om han varit i dennes elskåp, mannen berättade då vad han hade gjort dagen innan.

Elektrikern talade om att en distributionselektriker från Göteborgs energi hade fått en stöt av elskåpet och att det hade kunnat gå mycket illa.

Göteborgs energi polisanmälde händelsen och det hela gick till domstol.

Där berättade den drabbade distributionselektrikern att vid det aktuella tillfället skulle han koppla in ström till det nybyggda huset. Tidigare hade huset endast haft byggström.

Fortfarande har endast 3 elsäkerhetsbrott fällts i domstol

I fasadmätarskåpet var ett skydd felaktigt påskruvat och när han skulle ta bort skyddet fick han en stöt. Det visade sig att skåpet hade blivit strömförande på grund av att ägaren felkopplat när denne satt i en stickkontakt i skåpet.

Ägaren visste inte vilket som var nolla och vilket som var fas på stickkontakten så när ägaren satte fel blev skåpet strömförande.

Göteborgaren erkände gärningen av oaktsamhet och dömdes för brott mot Elsäkerhetslagen till 40 dagsböter á 700 kronor. Domen föll i slutet av januari 2021.

Det här är en ovanlig dom. När tidningen för ett år sedan granskade de domar som då fallit gällande brott mot Elsäkerhetslagen framkom det att endast två ärenden nått så långt.

Det här är det tredje.