I december förra året polisanmälde Claes Thim en livsfarlig och olaglig elinstallation på ett bygge i Huddinge. En anmälan som polisen först tappade bort, sedan startade en utredning kring och därefter åter lade på hyllan.

Nu har Claes Thim förhörts i ärendet en andra gång. 

– Dels tycker jag att det tar alldeles för lång tid. Det här företaget kommer ju inte gå att få tag på nu. Dels är det synd att polisen saknar kompetensen, de vet inte hur de ska agera, säger Claes Thim.

Det var den 17 december 2019 som Claes Thim och Jens Hansson, skyddsombud och ombudsman vid El-ettan, gjorde ett besök på ett bygge i Huddinge. 

– Vi såg att det var personer som jobbade utan sele på taket, och det var annat som också såg konstigt ut, så vi bestämde oss för att göra ett besök, säger Claes Thim. 

Jag började skratta och svarade: ’Tror du på fullaste allvar att jag ska tro på det?’

Claes Thim, skyddsombud Elektrikerna

Väl inne på bygget kunde de båda räkna till sex olika elfirmor som arbetade på platsen. Endast en firma hade kollektivavtal.

En domarklubba och en alfara-skylt över en bild på en hand som sågar i en kabel.

Elsäkerhet och elfaror

Brott mot ellagen utreds sällan – polisens kun­skap bris­ter

Granskning

När de väl fick kontakt med Bas-un så framkom det att det inte fanns någon ansvarig för elanläggningen, ingen hade samordning för de olika elfirmorna på plats.

Själva elanläggningen var en livsfara. Spänningssatta elcentraler stod vidöppna, skadade kablar hängde från taket. 

Bland elektrikerna på plats träffade Claes Thim och Jens Hansson en person som stod och kopplade en dosa. Han kunde inte svenska, och knappt engelska. 

– Jag hejade såklart, det brukar jag göra. Men han kunde inte svara på vilket företag han arbetade för. På hans Id06 stod det dock ett firmanamn på ett estländskt företag. 

– Jag frågade Bas-un vilken som tagit in det här företaget, och han svarade ”jag har ingen aning, den där killen måste bara ha gått in på bygget och börjat koppla”. Jag började skratta och svarade: ”Tror du på fullaste allvar att jag ska tro på det?”

Claes Thim

Det går ju så jäkla långsamt. Det är klart att man inte kan kunna allt, men varför tar de inte hjälp av Elsäkerhetsverket, som är en expertmyndighet?

Claes Thim, skyddsombud Elektrikerna (Bild: Privat)

Claes Thim och Jens Hansson stoppade arbetet för de elektriker som arbetade på den enda firman med kollektivavtal, och rådde övriga att också stoppa sitt arbete, på grund av fara för liv och hälsa. 

Ett bildmontage med ryggen på en polis och en elektriker hållandes en sladd

Polismyndigheten: ”Vi har ett bra samarbete med Elsäkerhetsverket”

Granskning

Efter besöket kollade Claes Thim upp det estländska företaget i Elsäkerhetsverkets register för auktoriserade elföretag. Där fanns det inte. Inte heller fanns det i Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister.

Företaget hade alltså vare sig rätt att göra elinstallationer eller ens rätt att ha arbetskraft i Sverige. 

Claes Thim kontaktade Elsäkerhetsverket om vad han hade sett under dagen. 

– På Elsäkerhetsverkets hemsida står det tydligt hur man ska agera när man träffar på olagligt installationsarbete, man ska polisanmäla. 

Och det gjorde Claes samma dag. 

– Det första polisen sa var: ”Varför ringer du oss, varför ringer du inte Elsäkerhetsverket?”

Polisen tog i alla fall emot anmälan efter att fått förklarat för sig att olaglig elinstallation är ett brott som ska polisanmälas.

Men när Claes Thim ringde tio dagar senare för att höra vad som hänt med anmälan så fick han till svar att polisen tappat bort den. Han gjorde en ny polisanmälan. 

I februari 2020 kallades han äntligen till förhör för att berätta om bakgrunden till anmälan. 

– Det var en polis som var jävligt bra. Han ville lära sig, han var dock tydlig med att han inte hade någon kompetens på området, och jag rådde honom att prata med Elsäkerhetsverket som är expertmyndigheten. 

En person arbetar med sladdar i ett elskåp.

Skyddsstoppen ökar – elbranschen toppar listan

Nyheter

Tiden gick men inget hände. I somras ringde Claes Thim åter till polisen för att förhöra sig om vad som hänt med hans anmälan.

Då fick han veta att polisen som förhört honom slutat, så ärendet hade gått tillbaka till handläggaren. Hans ärende var dock inte prioriterat. 

Så dröjde det ända till i slutet av oktober i år. Då ringde det i Claes Thims telefon. Det var polisen som ville genomföra ett nytt förhör med honom om hans anmälan tio månader tidigare. 

– Det är ju lite svårt att minnas nästan ett år efter. Men jag svarade på deras frågor.  

Vad som händer nu är fortfarande svårt att veta. När tidningen kontaktar den ansvarige förundersökningsledaren, åklagare Axel Christensson vid Södertörns åklagarkammare i Stockholm, så säger han att det råder förundersökningssekretess i ärendet.

Han säger dock att han har vidtagit utredningsåtgärder, det vill säga att polisen har genomfört ett nytt förhör med Claes Thim. 

– Vi har försökt komplettera bilden av vad det här anmälda brottet ska ha bestått i. Hur vi ska hantera den här komplexa frågeställningen.

Den här anmälan gjordes ju för ett år sedan?

– Precis.

Och då är frågan varför det har tagit så här lång tid?

– Jag kan tyvärr inte svara på mer än från när jag fick det här ärendet under hösten, och vad jag har gjort därifrån.

Så när kan jag få veta mer?

– Jag måste nog få titta lite mer på ärendet. Det är en typ av brottslighet som inte är så vanligt förekommande. Vi får försöka ta ställning till vilket handlande som motsvarar de rubriceringar som finns i Elsäkerhetslagen.

Claes Thim säger att han förstår att brott mot elsäkerhetslagen inte är ett brott som polisen hanterar dagligdags. 

– Men det går ju så jäkla långsamt. Det är klart att man inte kan kunna allt, men varför tar de inte hjälp av Elsäkerhetsverket, som är en expertmyndighet?

– Och jag tycker det är ganska enkelt att ta reda på om det handlar om olagliga elinstallationer. För så fort du får reda på vilket företag det handlar om så är det inte svårare än att kolla upp det på Elsäkerhetsverkets hemsida. Är de inte är registrerade så handlar det ju om olaglig elinstallation. 

Totalt har Claes Thim gjort tre polisanmälningar om olaglig elinstallation, de första två har polisen lagt ned. Vad som händer i detta tredje fall återstår alltså att se. 

– När jag har gjort polisanmälningar så har det handlat om så stora brister i installationerna, så det kan inte vara gjorda av utbildade elektriker. Därför tycker jag att det är viktigt att man är snabbare på pucken, för det handlar ju om fara för liv och hälsa. 

I dag är bygget i Huddinge färdigt och hyresgäster har flyttat in. Ett gym och en grossist. Men hur det ser ut bakom väggarna är svårt att veta. 

– Jag mejlade både gymmet och grossisten och skrev vad jag upplevt, jag fick svar från gymmet att de skulle kolla upp det. Efter det har jag inte hört något, säger Claes Thim. 

När tidningen i våras granskade polisens agerande gällande brott mot ellagen framkom att polismyndigheten hade bristande kunskap om elsäkerhetslagstiftningen, samt att endast två domar hade fallit under brottsrubriceringen. 

27 § Elsäkerhetslagen 

Elinstallationsarbete får utföras endast av 

  1. En elinstallatör som är auktoriserad för arbetet, eller
  2. Någon som omfattas av företagets egenkontrollprogram 

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot kravet för att få utföra elinstallationsarbete enligt 27 §