• Bild: Pixabay (Bilden har inget samband med texten

Nyligen inträffade det en olycka i Stockholms-området då ett fordon mejade ner en elstolpe och hamnade inne på en villatomt. En förman och en aspirant inom polisen kom till platsen och började röja undan – trots varningar.

Tack vare att en elektriker stoppade arbetet kunde en allvarlig olycka undvikas – elstolpen och anslutna kablar var nämligen strömförande.

– Inga arbetstagare ska utsättas för risker för ohälsa eller olycksfall. Och att flytta på en elstolpe som kan leverera stora skador är i allra högsta grad att utsättas för risk för ohälsa och olycksfall, säger Jenny Bengtsson, arbetsmiljöinspektör vid Arbetsmiljöverket.

LÄS ÄVEN: Mannen föll sex meter – Murtek krävs på 400 000 kronor

Vid den aktuella olyckan slets enligt uppgift ett antal elkablar av. En polis med arbetsmiljöansvar som kom till platsen gjorde bedömningen att det inte var säkert att röra varken elkablar eller elstolpen. Därför tillkallades en elektriker från ett kommunalt bolag.

Men när den polisen senare lämnade platsen tog en annan polis, en förman, över. Denne tog initiativet att flytta kablar och elstolpe för att bilen skulle kunna bärgas. Till sin hjälp tog förmannen en av två polisaspiranter, alltså poliser under utbildning, som befann sig på platsen. Polisaspiranterna var tveksamma till detta.

”Efter att ha ifrågasatt detta tog polisen under utbildning motvilligt tag i kablarna då den polis som var förman på plats flera gånger bett honom att hjälpa till. Förmannen på plats ansåg sig ha kunskap att göra en egen bedömning då han arbetat med el innan han blev polis. Denna polis gick alltså emot den arbetsmiljöansvarige polisens första bedömning”, skriver ett ansvarigt gruppbefäl på polisen i en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Efter ett tag kom den tillkallade elektrikern till platsen och såg till att poliserna upphörde med att hantera elkablarna och elstolpen.

”När elektriker kom till platsen bad denne poliserna på plats att inte gå nära kablarna eller elstolpen då de var strömförande. Ingen skada uppkom, men obehag till följd av vad som hade kunnat inträffa”, skriver gruppbefälet.

LÄS ÄVEN: Allt fler olyckor i energibranschen

Hur allvarligt är det inträffade?

– Det är jätteallvarligt. Med tanke på att det skulle ha kunnat sluta väldigt illa, säger Jenny Bengtsson.

Borde polisen ha haft med sig någon mätutrustning för att undersöka om kablarna och elstolpen var strömförande?

– Nej, varför skulle de mäta det? Jag tycker det ligger utanför polisers faktiska arbetsuppgifter.

– Strömförande elstolpar och andra elanordningar hanteras bäst av elektriker. Så här skulle polisen ha backat undan.

Arbetsmiljöverket har haft samtal med Polismyndigheten om händelsen. Det har handlat om att utreda vilka instruktioner och kunskaper hos som finns hos både arbetsgivare och arbetstagare.

– Polisen har inte de rätta kunskaperna och kan inte göra den bedömning som en elektriker kan. Och inte heller åtgärda problemen. Om man vänder på det så vore det ju väldigt märkligt om ett gäng elektriker sprang och grep någon eller avstyrde ett bankrån till exempel. Man har respektive yrkesområden och då får man försöka att inte lägga sig i varandras för det innebär risker. Det som gjordes är inte en arbetsuppgift för poliser, säger Jenny Bengtsson.

LÄS ÄVEN: Vården missar lätt skador efter olyckor med el

På Polisförbundet ställer man sig frågande till det inträffade. Man tycker inte att man automatiskt kan säga att den aktuella förmannen gjort fel.

– Det generella är att man inte petar på saker och ting som man inte har koll på. Sedan kan det tyvärr vara så i vår verksamhet att du får lov att peta på grejer som du inte har koll på i alla fall för att situationen är så konstig, säger Hans Olsson, ombudsman på Polisförbundet.

– Eftersom vi inte vet varför förmannen gör den bedömning han gör så är det svårt att säga om han gör rätt eller fel.

– Oaktat vilken yrkesgrupp du tillhör när du kommer till en olycksplats så gör inte någonting som du inte känner att du har kontroll på om det inte handlar om att rädda liv. Vi behöver aldrig gå in och agera som gör att man riskerar sitt eget liv med dumhet. Det är få fall där du har strid på kniven och är tvungen att agera. Normalt sett så kan du frysa läget och vänta in.

Fredrik Strömkvist, polisinspektör och polislärare på polisutbildningen på Högskolan i Borås. Foto: Ida Danell, Högskolan i Borås.

Fredrik Strömkvist är polisinspektör och polislärare på polisutbildningen på Högskolan i Borås. Han tycker också att polisen bara i undantagsfall bör hantera elkablar som man inte vet om de är strömförande.

– Så länge det inte fanns en uppenbar fara eller risk för allmänheten efter den här trafikolyckan då får man backa bakåt och spärra av. Vi som poliser ska aldrig in och hantera elkablar oavsett vilken utbildning man har sedan tidigare.

Enligt Fredrik Strömkvist hade polisaspiranterna kunnat säga nej till att utsätta sig för de aktuella riskerna.

– När den här förmannen säger åt aspiranterna att de ska göra det här så skulle jag vilja påstå att aspiranterna skulle kunna säga nej i det läget. Men jag förstår likväl att det är jättesvårt att göra. Likväl beror det på vilket syfte förmannen hade i den här specifika situationen, säger han.

– Vi har inget inom polisen som handlar om blind lydnad. Om ett befäl beordrar mig att göra något som jag anser är uppenbart fel så har jag aldrig någon plikt att lyda blint.

LÄS ÄVEN: Cia Holm: ”Kunskapen om elolyckor måste bli bättre”

Fredrik Strömkvist berättar också att polisaspiranter inte får någon speciell utbildning i att hantera el, annat än en generell kunskap i att hantera risker.

– Vi har ingen djupare kunskap om el, säger han.

– Så länge det inte handlar om liv och hälsa då är det inte vårt arbetsområde. Då skulle jag ta ett par steg bakåt på en gång och hellre dragit ett avspärrningsband på den platsen och låtit kunnigt fackfolk komma och hantera en sådan situation när det handlar om elektricitet.

Håkan Frisell
elektrikern@lomediehus.se