Tidningens fråga:

Hej, 

Jag skriver om anmälningar om brott mot ellagstiftningen. Såväl skyddsombud som Elsäkerhetsverket ställer sig frågande till polisens generella kunnande om lagstiftningen, då flertalet anmälningar leder till att polisen hänvisar anmälaren till Elsäkerhetsverket istället för att ta emot en anmälan.
Jag eftersöker en kommentar angående detta.
Jag har försökt att få någon att prata med om detta hos polismyndigheten i flera månader, men utan att lyckas. Vem kan jag prata med?

Vänligen
Anna Norling
Redaktör Elektrikern

Polismyndighetens svar:

Hej Anna,

Vi har generellt ett bra samarbete med Elsäkerhetsverket.
Brott mot ellagen kan delas in i lite olika områden. Om det rör miljö- arbetsmiljö leds utredningarna av särskilda åklagare på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott. Om frågan rör ärenden där brott mot ellagstiftningen inte orsakat personskada eller ’framkallande av fara’ för sådan i samband med arbetsmiljölagen hamnar ärendet inom ’speciallagtiftning’, med en samlad brottskod för flera mer ovanliga brottstyper. Anmälda brott mot ellagstiftningen / specialstraffrätt hanteras på polisområdena. För stöd i detta kan de enskilda poliser vända sig till specialistmyndigheten för råd om anmälda brott mot ellagstiftningen.

Vänliga hälsningar
Anna Engelbert
Pressekreterare nationellt mediecenter