Vi har en nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet som riksdagen klubbat men vi ser ändå fortsatt höga dödstal. Tack och lov har dödsolyckorna minskat men det går för långsamt.

Under 2020 fick 29 arbetare (i skrivande stund) sätta livet till på grund av sitt arbete.

2019, där mer statistik finns om olyckorna, skedde de flesta dödsolyckorna inom byggverksamhet. De vanligaste arbetsolyckorna med dödlig utgång skedde vid:

  1. Förlorad kontroll av fordon/transportmedel: 43 procent
  2. Fallolyckor: 14 procent
  3. Ras, glidning etc. (föremål/material): 12 procent

Sysselsättningsgraden i Sverige är 68,3 procent. Det handlar om 5 132 000 personer. Dessa personer omfattas av Arbetsmiljölagen.

Tyvärr tror jag fler kontroller behöver göras. Jag önskar att det inte behövdes men tyvärr finns det för många oseriösa aktörer där ute.

Claes Thim, regionalt skyddsombud på Elettan

Jag tror att det finns flera anledningar till att dödsolyckorna minskade förra året. Pandemin har givetvis spelat en roll eftersom färre arbetar och utländsk arbetskraft till viss del inte har kunnat åka till Sverige och jobba.

En annan anledning som jag ser det är att antalet inspektioner från Arbetsmiljöverket har ökat. Om vi jämför med 2006 – 2014 som var året när borgarna minskade Arbetsmiljöverkets resurser med en tredjedel, så ökade dödsolyckorna medan vi nu ser en minskning.

Regeringen har även gett åtta olika myndigheter i uppdrag att samverka i så kallade ”razzior” ute på arbetsplatserna.

I syfte att motverka arbetslivskriminalitet fick 1 833 arbetsplatser under 2019 besök av bland annat polis, Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Elsäkerhetsverket, gränspolisen och Ekobrottsmyndigheten.

Här har man hittat skattefusk, illegal arbetskraft, arbetsmiljöbrister och så vidare, så detta är något som måste fortsätta.

Tyvärr tror jag fler kontroller behöver göras. Jag önskar att det inte behövdes men tyvärr finns det för många oseriösa aktörer där ute.

Här måste vi bli bättre på att ta fighten så högern får bekänna färg.

Claes Thim, regionalt skyddsombud på Elettan

De genar och fuskar med arbetsmiljön. Priset står vi arbetare för som alltför ofta tvingas arbeta i en livsfarlig arbetsmiljö.

Jag hoppas 2021 fortsätter med minskade dödsolyckor och fortsatta satsningar på arbetsmiljön, där måste regeringen leverera.

Riksdagen har som sagt klubbat en nollvision mot dödsolyckor. Det ser fint ut på papperet, men jag kräver ännu mer resurser för att nå dit. Läget är tufft med en riksdag där 60 procent består av högerpartier som flertalet gånger minskat resurserna till arbetsmiljön.

Här måste vi bli bättre på att ta fighten så högern får bekänna färg. Senast i våras försökte regeringen få igenom utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud, ett förslag som enligt mig gynnar arbetsmiljön men röstades ner.

Kampen för bättre arbetsmiljö fortsätter och här behöver vi bli fler som ställer krav, både mot våra arbetsgivare och ansvariga politiker.

Claes Thim, regionalt skyddsombud El-ettan

Källor: SCB och Arbetsmiljöverket – Arbetsmiljöstatistik rapport 2020:01