De senaste åren har ett flertal allvarliga, i vissa fall dödliga, arbetsplatsolyckor drabbat energibranschen.

Därför har regeringen bjudit in fack, arbetsgivare och ansvariga myndigheter till samtal om hur var och en av aktörerna kan bidra till en säkrare bransch. 

Elektrikerna har varit representerade av nätverket Ingen ska dö på jobbet och förbundets kraftverksansvarige, Petter Johansson.  

– Jag har fört fram att det krävs flertalet åtgärder. Bland annat att vi parter behöver ta fram en branschcertifiering, vilket jag tror skulle kunna öka säkerheten, men också kunna bidra till kompetensförsörjningen, som är ett stort problem, säger Petter Johansson. 

Nu måste vi också göra konkreta saker som förbättrar arbetsmiljön, vi kan inte bara sitta och prata.

Petter Johansson, kraftverksansvarig Elektrikerna

Dessutom lyfter Petter Johansson att han vill se en partsgemensam utbildning om riskerna vid beredskap och felavhjälpning

Anders Ygeman och Urban Pettersson.

”El­branschen är livs­viktig – döds­olyckorna måste få ett stopp”

Debatt

– För vi kan konstatera att det är ofta då det sker olyckor, vid de oväntade situationerna. När man inte riktigt vet exakt vad man ställs inför. 

Petter Johansson säger att han gärna skulle se att det i de offentliga upphandlingarna infördes krav på att de anställda som berörs ska ha genomgått en sådan utbildning. 

– Sedan behöver vi titta noggrannare på vilka åtgärder som behövs för att minska pressen vid upphandlingar. För det krävs åtgärder för att minska alla pressade moment som förs in i de här upphandlingarna – allt från tidspress till vitesbelopp om man inte klarar vissa uppgifter inom angiven tid. Det finns massor med faktorer som innebär att våra medlemmar känner en enorm press. Sådana saker måste bort. 

Sedan de senaste mötena, har det hänt något? 

– Jag tycker att det är bra att energiministern har de här mötena, att man har lagt upp frågan på bordet, men nu är tiden att gå från ord till handling. Nu måste vi också göra konkreta saker som förbättrar arbetsmiljön, vi kan inte bara sitta och prata, vilket i och för sig också har ett värde, men nu måste vi ha åtgärder. 

För första gången, mig veterligen någonsin, har ett företag vunnit en stor upphandling på bättre arbetsmiljöarbete.

Anders Ygeman, energiminister (S)

När Elektrikern når energiminister Anders Ygeman säger han att branschmötena har gett konkreta resultat. 

– Dels har de fått alla aktörer på tå och fått dem att fundera över i vilka delar de kan bidra. 

En person arbetar med sladdar i ett elskåp.

Skyddsstoppen ökar – elbranschen toppar listan

Nyheter

– Dels har det lett till att Svenska kraftnät ser arbetsmiljö som en viktig komponent i sina upphandlingar. För första gången, mig veterligen någonsin, har ett företag vunnit en stor upphandling på bättre arbetsmiljöarbete, säger Anders Ygeman. 

Den upphandling som Anders Ygeman hänvisar till är upphandlingen av utförandeentreprenör av en 400 kV-ledning i Hurva-Sege, som Linjemontage i Grästorp AB vann i höstas – trots att deras bud var högre än konkurrentens.

Totalt handlade det om ett avtal värt över 400 miljoner kronor. 

– Det är ett konkret resultat av dessa samtal, och förhoppningsvis kommer fler nu ha tuffare arbetsmiljökriterier i upphandlingarna. Det gör att det blir svårare och svårare för företag att konkurrera med dåliga arbetsmiljövillkor eftersom de då riskerar att missa upphandlingar och kontrakt på flera hundra miljoner kronor.  

Vi behöver säkerställa att det faktiskt går att göra det som står i avtalen med den bemanning som finns.

Anders Ygeman, energiminister (S)

När det handlar om Petter Johanssons önskemål om certifiering i branschen så ställer han sig positiv. 

Dödliga elolyckorna: ”Det handlar mest om tids- och prispress i branschen”

Nyheter

– Ska det göras så ska det göras mellan arbetsmarknadens parter, men jag är inte främmande för att höja grundnivån för säkerhetsarbetet.

Angående frågan om att minska pressen för de anställda vid upphandlingar säger han att det absolut ligger något i det. 

– Jag tänker även att vi behöver säkerställa att det faktiskt går att göra det som står i avtalen med den bemanning som finns. Att det inte är siste man som måste ta ansvar för orimliga beskrivningar i upphandlingarna.  

– Jag tror att det måste bli bättre specifikationer när man skriver upphandlingar, så vi inte riskerar att få orimliga arbetsvillkor för elektrikerna. 

Det går även att sätta press från politiskt håll?

– Absolut, det har vi gjort. Det visar det här exemplet med Svenska kraftnät. 

Branschen kommer att kallas till ytterligare möte nästa år. 

Fakta:

Ur Svenska kraftnäts anbudsutvärdering av det vinnande anbudet gällande projektet ”Ledningsförnyelse av 400 kV ledning mellan Hurva – Sege” 

”Anbudsgivaren har givit en synnerligen tydlig och trovärdig redogörelse av HMSK-arbetet vilket ger ett bra och påtagligt stöd för att entreprenaden kommer att utföras på ett sätt som bedöms medföra stora mervärden.

Detta genom att redogöra för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet genomsyrar hela organisationen samt med exempel på platsspecifik arbetsberedning som visar på hur det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp i det dagliga arbetet i fält.”