De åtta myndigheterna: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket har ett uppdrag från regeringen att jobba gemensamt för att stoppa brottsligheten inom arbetslivet.

Under förra veckan riktades kontrollinsatser mot byggbranschen, 100 företag på 75 byggarbetsplatser i olika delar av landet kontrollerades.

Några av de vanligaste bristerna var illegal arbetskraft, felaktiga personalliggare och farliga byggställningar. Många av företagen har underentreprenörer i flera olika led som bidrar till att ansvaret på byggarbetsplatsen ibland faller mellan stolarna.

– Företag ska konkurrera på lika villkor och ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Våra kontroller handlar också om att värna vår gemensamma välfärd och de företag som vill agera seriöst. Det är oroväckande att dessa företag ska behöva tävla mot de här företagen som på ett eller annat sätt inte följer reglerna, säger Arne Alfredsson, tillförordnad chef för avdelningen för myndighetsgemensam kontroll på Arbetsmiljöverket.

Några resultat från kontrollinsatsen är att drygt 4 av 10 företag kommer att få krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister och nästan lika många riskerar att få betala sanktionsavgifter.

En fjärdedel av företagen fick omedelbart stänga arbetsplatsen på grund av allvarliga arbetsmiljöbrister. Ungefär hälften av företagen riskerar att få kontrollavgifter för bland annat brister i personalliggare.

Närmare ett 30-tal personer arbetade illegalt på de kontrollerade arbetsplatserna.

– Vi kontrollerar att personerna på byggena har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vi lagför de arbetsgivare som anställer illegal arbetskraft eller på annat sätt ägnar sig åt brottslighet i arbetslivet, säger Johan Winberg, poliskommissarie på Polismyndigheten.

Halvvägs in i uppdraget konstaterar Arne Alfredsson att resultatet av kontrollerna är positivt. Han säger till TT:

– Vi löser saker i dag som inte en enskild myndighet kan göra. Redan nu har vi gjort flera kontroller än vi gjorde under hela 2018 och varje kontroll gör skillnad, säger Arne Alfredsson till TT.

Myndighetskontrollerna pågår 2018-2020 och ska därefter fortsätta som permanent verksamhet hos myndigheterna. 2018 gjordes 1130 gemensamma kontroller och januari till augusti 2019 har 1210 myndighetsgemensamma kontroller gjorts.

Innan regeringsuppdraget 2017 gjordes endast 161 gemensamma kontroller.

– Allt fler har börjat vakna och ser nu den verklighet som vi byggnadsarbetare lever i. Vi har påtalat problemen under lång tid och äntligen har regeringen och myndigheterna lyssnat. Jag hoppas att vi kommer se många fler räder framöver, säger Johan Lindholm, Byggnads ordförande.