Lärlingsanställningarna har minskat med 40% jämfört med förra året

Amanda Rafter Ekenman säger att organisationen ser en tydlig trend av färre lärlingsanställningar under 2020.

– Vår statistik visar att lärlingsanställningarna har minskat med 40 procent jämfört med samma period förra året, vilket vi tror har att göra med den ökade ekonomiska osäkerhet som corona fört med sig. Samma trend har man sett under finanskriser och annat som påverkat ekonomin om man tittar tillbaka i tiden. 

En ung person i skyddshjälm mäter spänning med ett verktyg. Foton på Eva Adermark och Peter Bengtsson är monterade över.

Lärlingskrisen

Så väljer före­tagen lär­lingar: ”Vissa grund­be­teen­den tror jag är viktigt”

Nyheter

Amanda Rafter Ekenman säger att framtidssynen är osäker hos många av medlemsföretagen.

– Det finns indikationer från flera företag att man inte vet hur det ser ut framåt och det är en osäkerhet huruvida man kommer att kunna behålla sina lärlingar eller inte. En del som också spelar in är att Tillväxtverket säger nej till stöd om korttidspermittering om man nyanställer, och det inkluderar även lärlingar.

Samtidigt är majoriteten av medlemsföretagen enligt Amanda Rafter Ekenman över lag positiva till lärlingar.

Vi skulle gärna se någon form av stöd till företagen som tar emot och investerar tid i att utbilda framtidens unga elektriker.

Amanda Rafter Ekenman, chef för kompetensförsörjning på Installatörsföretagen

– En stor del vill ta emot lärlingar trots pandemin och hoppas kunna ta emot lärlingar i framtiden, vilket är både positivt och nödvändigt för framtidens kompetensförsörjning.

Porträttbilder på Michael Clysén och Richard Damberg monterade över en bakgrund. Bakgrunden: En person i kostym och slips håller i en miniräknare, med ett diagram med fallande kurva monterat över

Covid-19

Konkurserna i elbranschen – så många är de där du bor

Nyheter

Har ni någon önskelista på vad som skulle behöva göras? 

– En genomgående trend är att våra medlemsföretag tycker att lärlingar är vitalt för framtiden och att det är deras ansvar för att säkerställa att fler kommer in i branschen. Flera lyfter fram att man kan få bidrag vilket är positivt, ändå upplever vissa medlemsföretag att de behöver än mer stöd i form av bidrag.

Amanda Rafter Ekenman lyfter att Installationsbranschen tar ett väldigt stort ansvar för utbildning vad gäller ny kompetens. 

– Samtidigt är det en bransch med företag som har i snitt nio anställda. Många är små och det kräver stora resurser i form av tid och förlorad produktivitet när man ska lära upp en lärling. Vi skulle gärna se någon form av stöd till företagen som tar emot och investerar tid i att utbilda framtidens unga elektriker. På så sätt blir produktivitetsbortfallet inte lika kännbart, samtidigt som lärlingen får mer kvalitet i sitt lärande.

Diagramkurva

Procentuell förändring i antalet el-lärlingar

Diagramkurva

Antalet el-lärlingar per år