Redan när den förra ledaren skrevs så hade värmeböljan svept in över Sverige. Nu, en dryg månad senare, kan vi konstatera att sommaren sedan länge anlänt och att gräset som vanligt växer lite för snabbt i trädgården.

Vädret får hjärnan att påminna om att semesterperioden snart är här. En efterlängtad tid för de flesta av oss, då vi får tid för återhämtning efter det senaste, intensiva halvåret. 

När jag summerar de gångna månaderna så blir det tydligt att mycket har hänt.

I början av januari valdes Louise Olsson och Mikael Pettersson till ledningen, och tillsammans med Pontus och mig har vi nu svetsat oss samman till ett starkt lag. 

Under hösten kommer prövningen bli minst lika stor om vi ska fortsätta öka i medlemsantal.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Vi har genomfört avtalsförhandlingar, som sedan drastiskt fick avbrytas i skuggan av krisens inledning.

Organisationen fick ställa om från att inventera konfliktobjekt och informera om avtalsrörelsen till att förhandla hundratals varsel och korttidspermitteringar.

Detta satte en oerhörd press på både personal och förtroendevalda, och jag vill tacka er för er insats under det gångna halvåret. 

På det Centrala Representantskapet i januari tog vi i hand om att under våren öka i antal medlemmar. Vi lanserade en omfattande kampanj, för att informera medlemmar om avtalsrörelsen och värva de som inte var med.

När vi nu summerar detta första halvår står det klart att vi trots Coronapandemin har lyckats.

Vi har brutit en nedåtgående trend och har nu börjat öka. 

När vi nu börjar fantisera om semestern kan vi vara stolta, men inte nöjda. Under hösten kommer prövningen bli minst lika stor om vi ska fortsätta öka i medlemsantal. 

Det är roligt att fler söker sig till A-kassan, men det vittnar också om att den upplevda otryggheten på arbetsmarknaden och i ekonomin ökar.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Elektrikernas A-kassa har nu passerat 30 000 medlemmar. Det är roligt att fler söker sig till A-kassan, men det vittnar också om att den upplevda otryggheten på arbetsmarknaden och i ekonomin ökar.

Här har vi som förbund ett stort arbete att göra, att erbjuda en del i den trygghet i arbetet som A-kassan inte kan stå för.

Samtidigt oroas jag över att färre gymnasieelever väntas få lärlingsplats under sommaren på grund av konjunkturen.

Jag hoppas att de bedömare som säger att vi kan vänta oss att den värsta tiden är förbi har rätt.

Under juni månad har Elektrikerna genomfört sitt första digitala Centrala Representantskap.

Det blir inte riktigt lika bra som de fysiska mötena när deltagargruppen är så stor, men för att hantera frågor av mer formell innebörd så passar det utmärkt.

Jag tror att de digitala mötena kommer att få större utrymme i vår organisation, även efter att vi gått tillbaka till kontoren. 

Jag vill tacka vår fantastiska personal, alla förtroendevalda och er medlemmar för ert arbete, och önska er en fin sommar.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Sist men inte minst så har LO hållit kongress och valt en ny ledning.

Kongressen hölls via video, och alla de hundratals motioner som skickats till kongressen kommer att hanteras efter årsskiftet, när det förhoppningsvis återigen finns möjlighet att samlas.

Jag vill ta tillfället i akt och gratulera Susanna Gideonsson, Therese Guovelin, Lisa Bengtsson och Torbjörn Johansson.  

Mycket har hänt runt om i landet, och mycket hårt arbete har lagts ner på att stärka Elektrikerförbundet och vår möjlighet att företräda er som medlemmar.

Jag vill tacka vår fantastiska personal, alla förtroendevalda och er medlemmar för ert arbete, och önska er en fin sommar. 

Urban Petterson, Elektrikernas förbundsordförande