Tillströmningen av medlemmar till Elektrikernas a-kassa fortsätter.

Den sista februari i år hade a-kassan drygt 28 300 medlemmar.

En månad senare, den sista mars, hade antalet ökat med över 1 000 medlemmar till drygt 29 400 medlemmar.

Och ökningen fortsätter. Den 16 april var antalet medlemmar i a-kassan 29 768 stycken.