Andra valda:

  • Lisa Bengtsson, Kommunal, valdes till LO:s andre vice ordförande.
  • Therese Gouvelin, tidigare ordförande för Hotell- och restaurangfacket, omvaldes till förste vice ordförande. 
  • Torbjörn Johansson, tidigare Byggnads, omvaldes till avtalssekreterare.

Valda till LO:s styrelse för Elektrikerna:

  • Ordinarie: Urban Pettersson
  • 1:e suppleant: Louise Olsson
  • 2:e suppleant: Pontus Boström
  • 3:e suppleant Mikael Pettersson

LO:s kongress kommer att ajourneras och återupptas våren 2021.