Under mars månad i år ansökte dubbelt så många om medlemskap i förbundet som under samma månad förra året, och mellan 1 och 15 april hade fler medlemskap tecknats än under hela april förra året.

Nu har förbundet över 23 800 medlemmar, varav drygt 18 700 är aktiva medlemmar. Övriga är elevmedlemmar och pensionärer. 

– Jag tror även att det handlar om att många unga aldrig har upplevt någon form av kris. De senaste åren har vi ju haft väldigt goda tider, då det har funnits väldigt mycket jobb, säger Louise Olsson.

Hon tillägger att det är för tidigt att se hur utvecklingen slår på sikt. 

Det är lite tuffare nu, eftersom vi har valt att ställa in utbildningarna fram till semestrarna.

Louise Olsson, förste vice ordförande i Elektrikerförbundet

– Efter sommaren kan vi nog göra en utvärdering av vad Corona-krisen haft för konsekvenser för medlemsutvecklingen. Men att fler söker inträde och färre väljer att lämna ser vi tydliga signaler på redan nu.

Hur tänker förbundet se till att behålla de här nya medlemmarna?

– Det vi gör just nu är att många av våra förtroendevalda ringer runt och hälsar nya medlemmar välkomna och frågar om de önskar sådant som försäkringsinformation, och om de vill anmäla sig till våra utbildningar. 

Något som är problematiskt för medlemsvården i Corona-tider är förhållningsreglerna om social distansering. 

– Det sätter ett hinder för oss att få in de nya medlemmarna på ett bra sätt. För vi vill rekrytera dem till våra utbildningar om meningen med föreningen och vår ideologi, så att man fattar varför det ser ut som det gör i Sverige. Men det är lite tuffare nu, eftersom vi har valt att ställa in utbildningarna fram till semestrarna. 

– Sedan måste vi ta nya tag till hösten om det går att köra igång då. Om inte så måste vi hitta andra vägar. 

Det är inte föreläsningar vi håller på med, utan vi är ute efter gruppdynamiken.

Louise Olsson, förste vice ordförande i Elektrikerförbundet

Har ni funderat på digitala utbildningar?

– Ja. Men vi har inte riktigt hittat hur vi vill lösa det. Eftersom vi håller på med folkbildning så vill vi involvera gruppen i samtalet. Det är inte föreläsningar vi håller på med, utan vi är ute efter gruppdynamiken, det är det som gör utbildningen och den har vi inte lyckats knäcka än hur vi ska lösa. 

– Vi vill att medlemmarna ska få träffa andra medlemmar från andra företag, för att kunna stämma av att det är schysst där de själva jobbar och för att skapa kontakt med de andra kursdeltagarna, och det gör man ju under raster och luncher, det får man ju aldrig digitalt på samma sätt. 

– Det pågår även ett arbete med digitala utbildningar inom LO. Det tar såklart lite tid att skapa dessa, för det ska ju bli bra också. 

Medlemsökningen

Den sista mars 2019 hade Elektrikerna 23 788 medlemmar.

Ett år senare, den sista mars 2020, hade antalet medlemmar ökat till 23 828.

Av dessa var 18 771 aktiva, medan övriga var pensionärer och ungdomsstuderande.

Text: Anna Norling
Foto: Gustav Gräll