Petter Johansson

Elektrikerna varslar Svea Solar om arbets­nedläggelse och blockad

Nyheter

Vi går mot ljusare tider. Någon sa en gång med glimten i ögat att det första vårtecknet var att Elektrikerförbundet varslade om strejk. Vi kan säga att både Elektrikerförbundet och vädret ville visa tidiga vårtecken.

Efter långa förhandlingar blev vi tvungna att varsla på företaget Svea Renewable Solar. Efter några intensiva dagar i februari har vi nu tecknat kollektivavtal med företagen.

Tillsammans såg vi till att medlemmarna på företaget nu har ett kollektivavtal. Tack till alla ni som gjorde en insats för att göra det möjligt.

Man kan fråga sig hur de egentligen tänker sig att de skulle kunna rekrytera kompetent arbetskraft om de fick som de ville?

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Förhoppningsvis kommer den här våren bli lugnare nu. Men jag är tveksam, då ytterligare ett vårtecken är att vi äntligen växlat avtalskrav på de flesta avtalsområden som ska förhandlas i år.

Vi har också gått igenom arbetsgivarnas krav.

Framför oss ligger veckor av analyserande, diskussioner och förhandlingar för att ro hem nya och bättre kollektivavtal för våra medlemmar. 

Porträttbild på Mikael Pettersson

”Det kommer bli intensiva och svåra förhandlingar”

Avtal 2020

Först ut var Installationsavtalet. Bland våra krav så tycker jag det är värt att nämna att vi vill se över arbetstidens längd och fortsätta bygga ut arbetstidsförkortningen.

Med krav från riksdagen om senare pensionsålder behöver vi se över hur vi kan skapa förutsättningar för att orka ett helt arbetsliv.

Intåget i arbetslivet sker allt senare för tjänstemanna- och akademikergrupperna medan elektriker fortfarande oftast tar steget in i branschen efter gymnasiet. Detta innebär att förändringarna av pensionssystemet främst drabbar oss som redan arbetar länge.

Från arbetsgivarsidan fick vi tillbaka i princip det motsatta. Krav om mer flexibla arbetstider där arbetsgivaren i betydligt högre grad, och med sämre ersättning än idag, ska få bestämma när du ska jobba.

Vi har trots det under avtalsperioden upparbetat en konstruktiv dialog med våra motparter – och nu sätts den på prov.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Detta är krav vi känner igen, och de är precis lika dåliga nu som när de presenterades senast. 

På Kraftverksavtalets område är det tydligt vilken den viktigaste frågan är. Arbetsmiljön och säkerheten, för att ingen ska dö på jobbet.

Våra medlemmar vittnar om en pressad bransch där risken för olyckor är stor och arbetsdagarna långa. Därför har vi bland annat ställt krav på att skärpa upp reglerna kring övertid, beredskap, vilotider och flera andra åtgärder för att garantera en säker arbetsdag. 

Än så länge har vi inte sett ett enda förslag på förbättringsåtgärder från motparten. Även här vill arbetsgivarsidan ha flexiblare arbetstider samt sänka diverse ersättningar.

Man kan fråga sig hur de egentligen tänker sig att de skulle kunna rekrytera kompetent arbetskraft om de fick som de ville? 

När vi nu precis skiftat krav kan det vara lite svårt att se hur våra och arbetsgivarnas så vitt skilda uppfattningar ska kunna mynna ut i nya kollektivavtal.

Vi har trots det under avtalsperioden upparbetat en konstruktiv dialog med våra motparter – och nu sätts den på prov. 

Det är era krav, och vi är beredda att ta fajten för dem.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Jag vill än en gång påminna om att det är här som medlemskapet spelar en central roll. Det är där vår styrka i förhandlingsrummet ligger.

Därför är det viktigt för oss att våra motparter vet om att våra avtalskrav baseras på alla de motioner som ni medlemmar skickat in.

Det är era krav, och vi är beredda att ta fajten för dem.

Under kommande veckor kommer vår aktivitet ute på arbetsplatserna öka. Då ska vi informera så många vi kan om varför vi behöver bli fler medlemmar i Elektrikerna.

Vi kommer också berätta om våra krav, och den arbetsgivare som lägger örat mot marken kommer höra mullret ända till Svenskt Näringslivs huvudkontor. 

Urban Petterson, Elektrikernas förbundsordförande