Nu har Elektrikernas pensionsprojekt pågått under ett års tid.

Anes Smailagic

”Jag loggade in och såg att det saknades inbetalningar”

Nyheter

Summering efter detta första år visar tydligt att många arbetsgivare missar, medvetet eller omedvetet, att betala in den extra tjänstepension som de anställda på Installationsavtalet och Kraftverksavtalet har rätt till. 

Centralombudsman Michael Bentin som ansvarar för projektet berättar att han och hans grupp av förtroendevalda runt om i landet har hittat felaktigheter såväl bland företag som är medlemmar i Installatörsföretagen, som bland de företag som har hängavtal med Elektrikerförbundet. 

Det har vid flera tillfällen visat sig att medlemmar inte har fått de inbetalningar de har rätt till.

Michael Bentin, centralombudsman Elektrikerna

Han ger som exempel att av de omkring 830 företag som Elektrikerna har hängavtal med har felaktigheter hittats på 170 företag – det vill säga på ungefär vart femte företag. 

Under året har projektet hittat lönesummor på 450 miljoner kronor som inte redovisats korrekt. Efter uppmaning från facket har därefter 4,5 miljoner kronor satts in på medlemmarnas pensionskonton. 

Facket såg till att 4,5 miljoner hamnade rätt

– Det är ett bra projekt, men vi är inte färdiga. Vi kommer fortsätta även detta år, men med en ny inriktning, säger Michael Bentin. 

Under 2019 har projektet riktat in sig mot företag som har ett enda kollektivavtal. Under 2020 kommer inriktningen att vara även mot företag som har flera kollektivavtal – samt att följa upp de företag som kontrollerats under 2019. 

Projektet har även inneburit att Fora, som hanterar tjänstepensionerna, nu kontrollerat att företagen betalat in korrekta pensionsavsättningar. 

– Jag kan bara se inbetalningar så långt bak som 2014, Fora har kontrollerat även inbetalningar som skett 2013. Och de som inte betalat in som de ska har nu fått en faktura från Fora, säger Michael Bentin. 

Hittills har Michael Bentin träffat ett 60-tal företag och deras anställda och pratat om pensioner. Det har gett resultat. 

– Jag visar hur medlemmarna kan kontrollera sina inbetalningar via mobilen och då har det vid flera tillfällen visat sig att medlemmar inte har fått de inbetalningar de har rätt till. Det är sådant jag inte kan se på företagsnivå, men det går att se på individnivå.

Vissa företag säger att det varit fel på datasystemet, eller skyller på någon gammal administratör.

Michael Bentin, centralombudsman Elektrikerna

Vad har du fått för respons från företagen?

– ”Oj, hur kan det ha blivit så här fel? Det här ska vi ta tag i på en gång.” Samtidigt som andra ifrågasätter att de gjort något fel, och vissa har varit jättesvåra att få tag i. 

– Vissa företag säger att det varit fel på datasystemet, eller skyller på någon gammal administratör. Då säger jag: ”Det spelar ingen roll varför det blivit fel, bara fixa det”. Men generellt så säger företagen att har de gjort fel så ska de rätta till det. Ingångna avtal ska hållas. 

Fel hittades på 170 företag

Och vad säger medlemmarna?

– Vi har fått god respons. Många tycker att pensionssystemet är komplicerat. Vid flera tillfällen har medlemmar sagt att ”jag har varit medlem i 20 år och funderat över att gå ur de senaste tio, för jag har inte fattat vad jag betalar till. Men nu fick jag ett ansikte, och nu fattar jag vad jag betalar in till.” På många ställen har arbetsgivaren suttit med, och de har sagt, ”ah, nu fattar jag vad det är jag betalar till Fora”. 

Det finns en grupp medlemmar som Michael Bentin riktar en särskild uppmaning till: De som fortsätter arbeta efter 65 års ålder. 

Efter 65 års ålder måste den anställde själv se till att tjänstepension avtalas om. Det sker nämligen inte med automatik.  

Jag behöver nya kompisar som kan hjälpa till, och då folk som kan resa runt i landet och besöka företagen.

Michael Bentin, centralombudsman Elektrikerna

– Vi tycker såklart att de som arbetar efter 65 fortfarande ska ha inbetalningar till tjänstepensionen. Så glöm inte att förhandla om detta med din arbetsgivare. 

I april 2020 kommer pensionsprojektet att återupptas, men då önskar Michael Bentin hjälp från fler förtroendevalda runt om i landet. 

– Jag behöver nya kompisar som kan hjälpa till, och då folk som kan resa runt i landet och besöka företagen. 

– Och finns det företag som läser detta och som önskar ett möte om pensionerna så får de gärna höra av sig. Vi kommer gärna ut och kör ett möte. 

Fakta: Extrapensionen

  • Elektrikerna har sedan 2004 en extra avtalad tjänstepension på Installations- och Kraftverksavtalen. De extra pensionsavsättningarna har vuxit successivt sedan 2004 och kommer 2020 att stanna vid 1,5 procent.
  • Sedan 2004 ska det alltså vara två rader för varje arbetsgivare på pensionsbeskeden. Dels de sedvanliga avsättningarna för tjänstepensionen på 4,5 procent, dels de extra avsättningarna på (från år 2020) 1,5 procent. 
  • Pensionsavsättningen på 4,5 procent gäller från det att den anställde fyller 25 år. De extra procenten gäller från första kronan från anställningsåret 2004. 

Förtroendevalda som deltagit i pensionsprojektet under 2019:
Rickard Fäldt, Ninni Blom, Markus Freij, Robert Almestam, Tina Jacobs, Tove Holmgren.