Äntligen. Efter en långdragen process kom en tidig julklapp häromdagen, beskedet om att LO vunnit en skiljedom kring huruvida vi kan omförhandla vårt pensionsavtal med Svenskt Näringsliv.

Detta innebär att vi nu kan börja arbeta för att de kraven vi ställt genom LO-samordningen ska bli verklighet. 

Våra medlemmar är unga. Ungefär var tredje medlem är under 30 år och de flesta gör sitt yrkesinträde vid 19 års ålder. Steget ut i arbetslivet kanske känns som ett nödvändigt ont eller ett äventyr. Vid den tiden i livet kanske inte pensionen är den viktigaste frågan, och det är förståeligt. 

Det är en skam att näringslivet allt oftare försöker gömma sig bakom regelböcker och jurister istället för att komma till förhandlingsbordet när vi vill diskutera lösningar.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerförbundet

Sanningen är den att det är pengarna som betalas in under de första åren i arbetslivet som också är de som har störst chans att växa. Därför är LO:s krav om att avskaffa ålderskriteriet för när avtalspensionen börjar betalas in så otroligt viktigt.

Om SAF-LO pensionen börjar betalas in från och med dag ett på jobbet så kommer det göra en stor skillnad för våra medlemmars pensionskuvert. 

Ytterligare ett problem som uppdagats kring avtalspensionen är förekomsten av misstag och fusk vid handläggningen av pensionsinbetalningar från arbetsgivarens sida.

Vi har därför under året haft ett omfattande projekt där vi slumpmässigt valt ut företag och följt upp pensionsinbetalningarna. Under året har därför hela fyra och en halv miljoner kronor säkrats upp till medlemmarnas pension. 

Det är roligt att projektet varit så framgångsrikt men samtidigt ett stort underkännande för handläggningen kring pensionerna, även om majoriteten av ärendena har varit av misstag.

Därför driver vi genom LO-samordningen att pensionsinbetalningarna ska ske månadsvis och redovisas på lönespecifikationen.  

Ytterligare ett problem som uppdagats kring avtalspensionen är förekomsten av misstag och fusk vid handläggningen av pensionsinbetalningar från arbetsgivarens sida.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerförbundet

Tillsammans så skulle dessa två krav innebära ett stort steg framåt mot ett bättre system och högre pensioner. Vårt mål är att trygga en bra pension till våra medlemmar, efter ett långt arbetsliv i arbetsgivarens tjänst. Det är synd att Svenskt Näringsliv inte verkar dela den strävan.  

När LO för mer än ett år sedan tog initiativ för att inleda förhandlingar kring avtalspensionerna så svarade näringslivet med att skicka fram sina jurister och försöka förhala förhandlingarna.

Efter en segdragen tvist i skiljedomstol kan vi nu äntligen konstatera att vi, precis som tidigare gånger det gjorts, har rätt att förhandla om våra pensions- och försäkringsvillkor. 

Det är en skam att näringslivet allt oftare försöker gömma sig bakom regelböcker och jurister istället för att komma till förhandlingsbordet när vi vill diskutera lösningar.

När vi försöker hitta ansvarsfulla lösningar på problem som uppstår i vardagen begär de istället prövning för att se om diskussionen sker i rätt forum, rätt tidpunkt eller på rätt sätt.

Detta är ett otyg som prövar vårt tålamod – och det är inte oändligt, det vill jag vara tydlig med.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerförbundet

Detta är ett otyg som prövar vårt tålamod – och det är inte oändligt, det vill jag vara tydlig med. 

Jag känner stor hoppfullhet inför förhandlingarna som kommer att komma efter årsskiftet. Men först ska vi få njuta av lite efterlängtad ledighet.

Med ny energi tar vi oss sedan an avtalsrörelsen och det stora värvnings- och informationsuppdraget som avtalsrörelsen innebär. 

Jag vill tacka alla förbundets hårt arbetande medlemmar, förtroendevalda och anställda för allt det fackliga arbete som sker runt om i landet varje dag och önska er en God Jul och ett Gott Nytt År!