Michael Bentin

Centralombudsman Michael Bentin ansvarar för pensionsprojektet .

  • Foto: Anna Norling/Fora/Montage

  • Foto: Fora

  • Foto: Fora

 

Det brukar komma ett brev med posten varje vår som de flesta kanske inte lägger så stor vikt vid. Det kan löna sig att titta lite närmare på det. I slutändan kan det löna sig tusenfalt. Det handlar om Fora-beskedet. Beskedet som visar hur mycket arbetsgivaren avsatt till pensionen.

– Det vanligaste misstagen vi ser är att arbetsgivaren missar att betala in till den extra pensionen. De 1,3 procenten, säger Michael Bentin, ombudsman vid Elektrikerförbundet.

Under det senaste halvåret har Michael Bentin haft som uppdrag att bedriva detektivarbete för att säkerställa att förbundets medlemmar har fått de pensionsinsättningar de har rätt till.

Hittills har han hittat 170 miljoner kronor i lönesummor som inte varit inrapporterade på rätt sätt. Och det har gett resultat. Totalt har anställda i dessa företag efter påstötningar från Michael Bentin fått dryga två miljoner kronor extra i pensionsavsättningar.

– Men jag har bara skrapat på ytan än så länge, säger Michael Bentin.

LÄS ÄVEN: Michaels strid om prestationslönen tas upp i AD

Idén att kontrollera att medlemmarna fått de pensionsavsättningar de har rätt till kommer från kollegorna på Hotell- och restaurang, som när de för några år sedan kontrollerade uppgifterna om pensionsinbetalningar upptäckte att det fattades väldigt mycket pensionspengar.

– Vår bransch är inte alls lika smutsig som Hotell- och restaurang, men det har helt klart gett resultat även för våra medlemmar, säger Michael Bentin.

För att kontrollera att inbetalningarna är korrekta stämmer Michael Bentin av med olika register. Vissa företag rapporterar in lägre lönesummor än de borde göra enligt uppgifter om hur många anställda de har. Dessa företag kontrolleras extra. Michael Bentin har även fått hjälp av förtroendevalda ute i vissa verksamhetskretsar att kolla upp olika företag.

– De flesta företag sköter sig, men det finns en del som missat att göra rätt inbetalningar.

Något som är viktigt för anställda under installations- och kraftverksavtalet att komma ihåg när de kontrollerar sina pensionsbesked från Fora är den extra pensionsavsättningen på 1,3 procent. Dessa extra procent missar en hel del företag.

Denna avtalade extrapension, utöver de sedvanliga 4,5 procenten, infördes 2004, och har ökat fortlöpande år efter år. År 2020 ska det avtalade slutmålet gälla: 1,5 procent. Värt att påpeka är även att den extra pensionsavsättningen gäller från första intjänade kronan, att jämföra med den vanliga 4,5 procentaren som gäller från att den anställde fyllt 25 år.

LÄS ÄVEN: Elektriker fick över sexton miljoner – som de annars hade missat

När Michael Bentin hittar felaktigheter kontaktar han företaget. Företaget uppmanas att rätta till felen, och i de allra flesta fall slutar förhandlingarna i enighet. Företagen inser att de gjort fel. Därefter får företaget en faktura från Fora. När företaget betalat kommer pengarna in på den anställdes pensionskonto.

Efter detta bokar Michael Bentin in ett möte med företaget, där han även ber att få träffa alla anställda.

– Då informerar jag dels om våra försäkringar, men jag talar även om facket. Jag har främst åkt ut till företag som inte har så mycket facklig verksamhet, där det saknas förtroendevalda. Vår närvaro har varit för dålig på de här företagen, men nu får vi en möjlighet att presentera oss.


Kontrollera ditt Fora-besked

Varje vår skickas Fora-beskeden ut till alla anställda. Michael Bentin uppmanar alla medlemmar att kontrollera att uppgifterna stämmer. Man bör även tänka efter vad som är pensionsgrundande av det man tjänat. Till exempel är resekostnader inte pensionsgrundande.

Alla medlemmar på Installations- och Kraftverksavtalen bör kontrollera att de fått avsättning för dels 4,5 procent, dels för de extra 1,3 procenten. Sedan 2004 ska det alltså vara två rader för varje arbetsgivare på pensionsbeskeden.

Pensionsavsättningen på 4,5 procent gäller från det att den anställde fyller 25 år. De extra procenten gäller från första kronan från anställningsåret 2004. I år är de extra pensionsavsättningarna på 1,3 procent, men summan har vuxit successivt sedan 2004 och kommer 2020 att stanna vid 1,5 procent.

Misstänker du felaktigheter ska du i första hand kontakta din arbetsgivare, rättas inte felaktigheterna till går det bra att kontakta Michael Bentin på förbundet.


Anna Norling
anna.norling@lomediehus.se